Skammens tunnel

– Vi må aldri godkjenne prosjekter som går på akkord med sikkerheten, skriver Altapostens leder.
leder

Øksfjordtunnelen er et skammens veiprosjekt. Ikke bare på grunn av den elendige beskaffenheten, men også på grunn av dårlig politisk oppfølging, kontroll og gjennomføring når trygghet og service for veifarende i to kystkommuner skal sikres.

Problemene i helga kan sikkert skyldes dårlig kommunikasjon mellom Statens vegvesen og entreprenør, men vi synes det føyer seg inn i et mønster. Et mønster som gang på gang setter folk i trøbbel når de skal fra A til B, et sett med feil og mangler få ville akseptert rundt om i moderlandet. Selvfølgelig befinner vi oss i et klima som gir ekstraordinære utfordringer, men her har har vi en tunnel som vært sil for nedbør og som har rydd armeringsjern på kjøretøyer på vei gjennom.

Da er det høyst forståelig at innbyggerne i både Hasvik og Loppa mister tålmodigheten. Fredag kveld var både tunnel og vei blokkert, uten at man hadde noen form for svar eller tiltak overfor busspassasjerer og bilister. Det er simpelthen ikke godt nok og langt fra trygt nok, blant annet med tanke på at det også handler om syke og gamle som skal frem. Worst Case kunne vært at både sykebiler og brannbiler hadde havnet i køen, uten at man hadde en beredskap for dette.

Mye kunne vært sagt om historikken til tunnelen, men det er bare å fastslå at mange måtte ha sviktet fundamentalt da en slik tunnel ble ferdigstilt så sent som på 1980-tallet. Hadde vi ikke visst bedre, kunne en teori være at Øksfjordtunnelen var arvegods fra gjenoppbyggingen av Finnmark etter krigen. Det er vel mer sannsynlig at innbyggere og politikere i bunn og grunn var så lykkelig av å bli sett av storsamfunnet, at man i pur glede tok til takke med «enveiskjøring» og møteplasser. Siden har forfallet og kvaliteten på tunnelen gjort dypt inntrykk på alle, i den forstand at den representerer en ruvende advarsel mot å ta til takke med veipolitiske kompromisser. Verken fagmyndigheter eller andre bør akseptere prosjekter som går på akkord med sikkerheten, slik vi mener Øksfjordtunnelen lenge har framstått som.

Alle er naturligvis glade for at man nå forsøker å bøte på problemene, blant annet ved å bedre lysforholdene i tunnelen. Vi registrerer også at veieier Finnmark fylkeskommune er provosert og oppgitt over at prosjektet ikke er fullført. I en pressemelding gir man klar beskjed om at fylkesråden vil følge saken tett. Det er vi glade for, men vi synes faktisk at tunnelens beskaffenhet og historie fortener optimal oppfølging, uavhengig av om Altaposten setter fokus på saken og at nyopererte passasjerer møter veggen i uværet. Dette er et prosjekt som ikke bare krever tett oppfølging, men masse politiske muskler i de daglige prioriteringene som skal gjøres i fylkeskommunal regi. Vi behøver ikke flere politikere til å se på forholdene i tunnelen. De er vel kjente, blant annet for statssekretær Bård Hoksrud som gjestet tunnelen i fjor. Spørsmålet er om man har vilje og evne til å prioritere skammens tunnel i årene som kommer. Da må den inn i planverket så fort som mulig med tanke på en permanent veiløsning, blant annet fordi man mener at de to kystkommunene har en framtid.