Samisk kulturstøtte til Alta

”Det som er bygget opp må ikke rammes.

leder

I et budsjett på over 400 millioner kroner har sametingsrådet nullet ut støtten til kulturaktiviteter ved Alta Siida. Det rimer dårlig med de ambisjoner man har hatt for synliggjøring av samisk kultur i Nordlysbyen.


Budsjettforslaget fra sametingsrådet kan tyde på at aktiviteten til Alta sameforening er null verdt. I den grad dette pennestrøket er politisk motivert på grunn av at ildsjelene har bakgrunn fra NSR, blir det mildest talt en spesiell framgangsmåte. Det vil ramme barn, unge og de som står i spissen for å skape ulike typer aktiviteter i Alta-samfunnet, inkludert Alta Sami Festival som man de siste årene har bygget opp gradvis. At det har vært fremmet ønske om et alternativt samisk kulturhus i Alta, må for alt i verden ikke ramme det som er bygget opp gjennom mange år.


Aktiviteten i flerbrukshuset i Gamle sentrum har vært svært viktig for både synliggjøringen og vitaliseringen av det samiske i Alta. I tillegg til å etablere barnehage og møtested, har Alta sameforening gjennom flere tiår vært en pådriver for å styrke samisk identitet. Som de fleste kjenner til har det vært en krevende prosess, både for mange innflyttere og de som bor i Alta og ønsker å ta vare på sine røtter.


Oversikten til Alta sameforening som ble presentert i avisa forleden, viser at tilskuddene har gitt forutsigbarhet siden starten. Helt til inneværende år da om lag 85 prosent var skåret vekk. Saken er naturligvis anket, men responsen har vært totalt fraværende. De har ifølge Sagat heller ikke fått svar på anken, noe vi finner ekstremt arrogant og uakseptabelt.


Foreningen og det samiske miljøet trenger akkurat nå støtte og drahjelp. I 2013 skal Alta være vertskap for den store urfolkskonferansen, et arrangement som gir ypperlig anledning til å fronte det samiske miljøet. Det handler ikke bare om at selve konferansen blir en teknisk suksess, men at Alta og Finnmark faktisk bruker anledningen til å sette fokus på urfolksspørsmål. Her bøk Sametinget gjennom vante økonomiske rammebetingelser sørge for at Alta sameforening har gjennomføringsevne. Vi foreslår også at den direkte dialogen opprettes, slik at Sametinget inspirerer lokale ressurspersoner til å videreføre det gode arbeidet.