Rolf Edmund Lund"/>

LEDER

Kvalsunds kinderegg

Drøyt 1000 innbyggere kan ha utsikter til et velsmakende kinderegg.

leder

Det er et stykke dit, men Kvalsund kommune kan sitte med gullkantede kort i kampen for både arbeidsplasser, eiendomsskatt og ny optimisme. Oljeterminal, vindparker og store planer for mineralutvinning kan være et velsmakende kinderegg.Kvalsund er ingen liten kommune i omfang, men folketallet gjør at den havner i sekkeposten småkommune. Forgubbing har gjort det vanskelig å skape vekst, utvikling og sysselsetting. Klemt inn mellom Alta og Hammerfest skulle man anta at pendlingen ble eneste redning for bygdene.Hvis en rekke industrieventyr lykkes, kan Kvalsund bli alt annet enn en klamp om foten for regionen. På grushaugene etter Folldal verk i Repparfjord kan økte priser på mineraler gjøre det lukrativt med ny bergsverksdrift. Om ikke gull, så i hvert fall kobber. Nussir AS har støtte fra lokale politikere, men har miljømessige utfordringer. Det er selvfølgelig høyst forståelig at mange er bekymret for laksen og Repparfjordelva hvis det blir sjødeponi. Spørsmålet er om ankepunktene veier nok til fjerne utsikten til store inntekter og nye muligheter for en fraflyttingskommune. Det må i det minste være klart at lokaldemokratiet bestående av bofaste politikere må ta avgjørelsen, ikke hytteturister fra Alta eller Hammerfest.Finnmark Kraft har i tillegg store planer i den vindfylte kommunen. 102 turbiner kan også gi store inntekter på eiendomsskatt, men også her finnes det arealkonflikt. Reindriftas behov tilsier også at det tas hensyn til en presset næring. Det er rett og slett ikke sikkert at kryssende interesser gjør det mulig å komme til omforente løsninger.

Den siste og meget interessante perspektivet kommer fra selveste Statoil. Nylig ble det klart at Skrugard-funnet kan utløse ilandføring og landsdelens første oljeterminal på land. I kamp med Veidnes i Nordkapp, har man utpekt Markoppneset i Kvalsund som det beste alternativet. Nå er det fortsatt mulig at man lander på bøyelasting offshore, men i øyeblikket er det lov for Kvalsund å drømme om temmelige mange millioner i årlige inntekter på eiendomsskatt. Vi synes også dette gir spennende utsikter for hele Finnmark, og det er grunn til å glede seg over at ilandføring nå rykker nærmere som alternativ.Nøkkelen for at dette blir en realitet er naturligvis flere funn i området, som når Eni nå viderefører sin leting på Salina denne høsten. Kvalsund er i hvert fall klar som et kinderegg til å påta seg verskapsrollen med 400 mål ferdig regulert til formålet. For en kommune med drøyt 1.000 innbyggere må utsiktene til nærmere 100 millioner kroner i årlig eiendomsskatt være en lottogevinst av de sjeldne.

For Kvalsund må det være forlokkende å være noe annet enn en ?sovelandsby? på riksveien, som ikke nøyer seg med å hilse på pendlere på vei til Hammerfest og hytteturister i retning Skaidi. Med attraktive arbeidsplasser som trekker til seg folk, har Kvalsund-politikerne en gylden anledning til å skape ny entusiasme. Ny flyplass på Grøtnes og en framtidig kystriksvei til Alta er andre sjarmerende drømmer lokalpolitikerne neppe har lagt bort. For ikke å snakke om et turist-eldorado på Skaidi. Det er rart hva man kan få til hvis millionene renner inn.