Kvinnekamp

leder

Nominasjonsprosessen i kommunepartiene er i gang. I Alta har allerede Arbeiderpartiet, som storebror i lokalpolitikken, trykket av startskuddet for et løp som både skal finne partiets frontfigurer, men også sile hvem som skal få plass på lista.

Vi er imidlertid av den oppfatning at det viktigste i prosessen ikke er om partiet ender opp med Kåre eller Geir Ove på topp, men hvilket team partiet makter å sette sammen. Selv om den politiske interessen er dalende, og det ikke akkurat er kø for å komme inn på politiske møter, er likevel Ap i den heldige situasjon at det er flere listekandidater enn tilgjengelige plasser på lista. Slik er det dessverre ikke i alle parti.

Skal imidlertid lokaldemokratiet fungere må også listene til de ulike partiene avspeile sammensetningen blant velgerne. Det betyr at listene må sys sammen på en måte som gir både en geografisk, men også kjønnsmessig balanse. I Alta Ap er allerede de første signalene kommet om at fokuset på den geografiske fordelingen må styrkes.

Altaposten har forståelse for at den tradisjonelt sterke dominansen til Østre Alta Arbeiderlag i toppen av parti og kommuneledelse settes under lupa. Dette bør imidlertid ikke ha prioritet foran oppgaven med å skape en bedre kjønnsbalanse. Alta kommune har siste periode framstått som en mannsbastion både på politiske og administrativ side. Det bør det nå gjøres noe med.

Ap har selvsagt som det til nå største partiet et særlig ansvar. Det fratar imidlertid ikke de andre partiene som ønsker posisjoner i kommunen å tenke kjønnsbalanse. Ikke minst vil Frp regne med å bli utfordret om de nå kommer ut med ei liste med overveiende menn i toppen. Partiet som fortsatt insisterer på å bruke betegnelsen formann i stedet for leder, har imidlertid alle muligheter til å få en kvinne med som enten ordfører- eller varaordførerkandidat.

Ellinor Nilsen har i løpet av inneværende kommunestyreperiode skaffet seg viktig erfaring gjennom hovedutvalg og kommunestyre. Samtidig har Frp-representanten vist engasjement og evne til å handtere ulike saker både fra talerstol og i media. Hun peker seg ut som kvinnen i partiet som nå kan utfordre profilene Bjørn Odden og Claus Jørstad.

Også Høyre har en jobb å gjøre i forhold til kvinnerepresentasjonen. Åshild Karlstrøm Rundhaug var ved siste valg partiets ordførerkandidat. Mye tyder på at Arnt Ivar Pedersen nå seiler opp som Høyres frontfigur. Spørsmålet er hva som blir igjen til Åshild? Hun er den politikeren som har vært tydeligst i sin kritikk av manglende kjønnsbalanse i Alta kommune. Vi formoder at Åshild har hatt partiet bak seg når hun har krevd bedre kjønnsbalanse.

I Alta Ap har mennene fått regjere de siste år. Det er likevel kvinnene gjennom partiets kvinnenettverk som har drevet fram de viktigste politiske sakene; sykehusdebatt og bedret helsetilbud, ikke minst når det gjelder fødetilbud og kvinnehelse. Kvinnenettverket med Hilde Søraa, Jenny Marie Rasmussen og Gina Hjort Larsen som de mest profilerte, vil naturlig nok etterspørre politiske posisjoner.

For kvinner, særlig småbarnsmødre, er det umulig å kunne ta del i politikken om ikke forholdene tilrettelegges. Alta kommune har vært i front de siste 20 år med ordninger som åpner for kvinners deltakelse, men ordningene viser seg likevel ikke å være gode nok. Det er en oppgave som alle parti bør kunne gå sammen om å løse.