Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Lytt til Kari!

Det er bra vi har en oppegående fylkeslege som går til kamp for beboerne i Finnmark.

leder

Fylkeslege Kari Straume har en rekke ganger advart mot å kutte dagens turnusordning. Nå får hun følge fra en rekke kolleger rundt om i landet, foreløpig uten at det gjør nevneverdig inntrykk på direktorat og politikere i sentrale strøk.Vi tror Straume har helt rett i at distriktene blir sittende med svarteper hvis loddtrekningen som sprer turnuskandidatene blir fjernet. Det har vært en velfungerende ordning som har sikret rekruttering til både sykehus og kommunehelsetjeneste. For Alta og større byer og tettsteder vil den foreslåtte ordningen for nybegynnerstillinger neppe være noen ulykke, men for de aller minste kan dette bli risikosport. I det minste bør en slik nyordning utredes grundig før iverksettelse. Blant de momentene som bør vektlegges, er konsekvensene for kommunehelsetjenesten i distriktene. Skal begrepet ?ta hele landet i bruk? ha noe som helst innhold, bør politikere og byråkrater være opptatt av at alle får forsvarlig helsetilbud.Kari Straume har gjort noe mer enn å synse. I forkant av torsdagens møte i regi av Helsedirektoratet la hun fram en undersøkelse som underbygger bekymringen. Her påvises den sterke sammenhengen mellom turnus og etablering. Bare 7,5 prosent av avgangskullet på medisinstudiet kunne tenke seg turnus i Finnmark. Vi tipper alt fra myter til vær og begrensete faglige utfordringer er blant begrunnelsene, men så viser det seg altså at tilstedeværelse gjør noe med folk. Av Oslo-studentene som faktisk gjennomførte sin turnus helt i nord, var det 37,5 prosent som tok sin første jobb i Finnmark. Helt frivillig og forhåpentligvis med stor entusiasme.

Håpet er at Straumes publiserte studie blir vektet når saken skal behandles endelig, både i direktorat, departement og blant folkevalgte. Det bør også gjøre inntrykk at ytterligere ni fylkesleger nå stiller seg bak bekymringsmeldingen fra Finnmark. Vi tror de har nærhet til problemstillingene og ser at faren er overhengende for at distriktene blir valgt bort av de best kvalifiserte, mens distriktene blir nedprioritert. Det kan gjøre noe med kvaliteten, samtidig som rekruttering fra andre land blir nødvendig. I Finnmark vil det forsterke de språkvanskene som allerede preger helsetjenesten.Vi advarer mot å ha det travelt i denne saken og synes det er bra at departementet har satt saken på vent noen måneder. Det bør vektes at en rekke høringsinstanser har vært lunken til forslaget. De fleste har vært entydig negative, så får vi heller leve med at legeforeningen ikke alltid er opptatt av hele landet i sine vurderinger.

Vi er for vår del glade for å ha en oppegående fylkeslege som går til kamp for beboerne i Finnmark. Håpet er at vi også har politikere som går på barrikadene i denne sammenheng, uansett politisk farge.