Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Kraftkost

Det er viktig at det hele er tuftet på lokalt eierskap og lokal kunnskap om området.

leder

Når Finnmark Kraft får med seg giganten Fred. Olsen Renewables på vindkraftsatsing i Finnmark, blir det mer sus i de ambisiøse mølleplanene. Med en ramme på smått utrolige ni milliarder kroner for investeringene, blir det plutselig mulig å tro på at grønn energi kan gi både watt og arbeidsplasser.Når omstridte Finnmarkseiendommen (Fefo) i dag markerer sitt femårsjubileum i Alta, må denne nyheten sies å være godt timet. Grunneieren fortjener kjeft for en hel del ting, men skal definitivt ha skryt for at lokalt eierskap vektlegges når energipotensialet skal utnyttes. Alle ser at en ekstern partner med større muskler må inn, men vi synes det er særdeles viktig at Finnmark Kraft har fått både fortrinnsrett og tillit. For oss er det samtidig viktig at man i aksjonæravtalene sikrer at vi har hånden på rattet. I dag er det til og med verdt å dvele ved følgende problemstilling: Hadde det vært mulig å gjennomføre et slikt prosjekt uten finnmarksloven og den påfølgende hjemmelsoverdragelsen fra Statskog? Neppe.Da selskapet ble presentert for snart to år siden rådet en åpenbar skepsis til hele konstruksjonen. Det er forståelig, all den tid vindkraft er en miniputt når et enormt energibehov skal fylles. Riktignok ble det antydet flere hundre arbeidsplasser og et betydelig kraftpotensial, men forkjemperne for grønn energi har hatt et stort pedagogisk problem. Det har de sannsynligvis i fortsettelsen også, men når selskaper som Boheur og Ganger Rolf ser nordover gir det langt mer vind i seilene. Selskapet har ikke bare industriell erfaring, men vil kunne være en døråpner og partner innenfor teknologi og utviklingsarbeid.Vi tror heller ikke denne utviklingen hadde vært mulig uten at storsamfunnet hadde forstått viktigheten av styrket linjekapasitet. I det øyeblikk lokale kraftselskap slapp å slepe Statnett etter seg for å satse i nord, løsnet en propp for nokså mange aktører. Det meste av industrielle prosjekter trenger 420 kv-linja. Det ble nokså klart tidligere i år da Finnmark Kraft innså at det er for tidlig å satse i Berlevåg der manglende nettkapasitet blir en hemsko. Derfor er det nå viktig å kommunisere ut at linjetrekket fra Balsfjord til Skaidi/Hammerfest må videreføres østover.Det er fortsatt langt opp og fram før både linja og vindmøller er på plass, men satsing på grønn energi blir prat uten at slike grep blir tatt. Nye Finnmark Fornybare Energiutvikling (FFE) er spennende ut fra både energipolitikk og miljøpolitikk. Det er usedvanlig viktig at det hele er tuftet på lokalt eierskap og lokal kunnskap om området. I dette ligger det også at utbygger viser hensyn til både andre næringer og estetikk. Følelsen av å bli overkjørt av kapitalinteresser er aldri god. I stedet har vi anledning til å være med på et krafteventyr.