Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Styrkingen av beredskapen

Det er allerede stor fare for utslipp langs kysten.

leder

Det haster med å ruste opp kystvernberedskapen utenfor Finnmark. Det fraktes store mengder olje og radioaktivt avfall langs kysten, så det er ingen grunn til å «slakke farta» i påvente av mer leting og drift i nord.

Etter vår mening har ikke «trykket» vært stort nok rundt beredskapen. Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) har henvist til at det foreløpig har vært lite boreaktivitet utenfor Finnmark, men vi er minst like bekymret for det risikobildet som allerede er der i form av oljetankere og skip med atomavfall, som går i skytteltrafikk utenfor kysten.

I Nordkapp kommune ligger alt til rette for at man viderefører satsingen på beredskap. Finnmark må inkluderes i satsingen, og kommunen ligger strategisk plasser for en slik nøkkelfunksjon i fremtiden. Det er positivt at regjeringen ønsker å etablere et nytt forum for oljevern i regi av Kystverket, men planer og gode ideer må følges opp i praksis.

Det ligger i sakens natur at et så stort løft er i nasjonal regi, blant annet på grunn av kostnader og den svært så lange kystlinja, men vi tror det er viktig at man spesielt i nord knytter til seg lokale krefter som allerede har utviklet god kompetanse. Det er også viktig at fiskebåtene som er forespeilet en rolle i denne beredskapen får delta i øvelser og får tilstrekkelig informasjon om hva som skjer. Så langt er det mye som tyder på at dialogen er mangelfull. Vi mener det skaper ekstra trygghet å innlemme lokale båter og krefter i dette arbeidet, i tillegg til at man på nasjonalt nivå viderefører arbeidet med å styrke slepebåtberedskapen. Her har man tatt noen viktige steg de siste årene, men det er ikke rom for å hvile på laurbærene.

Vi fikk en ny påminnelse om farene i helga. Det danske frakteskipet Puma har i mange år blitt karakterisert som farlig av miljøorganisasjoner. På sin retur fra Murmansk har skipet ifølge Finnmark Dagblad begynt å ta inn vann utenfor Sørøya. Hovedredningssentralen fikk denne gangen raskt beskjed og skipet ble assistert av redningsskøyta Ulabrand og kystvaktskipet Fram på sin vei inn til Dønnesfjord.

Nå skal ikke vi konkludere med at situasjonen i helga var spesielt farlig, men det skaper uro når skip med denne type avfall får trøbbel langs kysten. En grunnstøting kunne gitt store konsekvenser, for ikke å snakke om en eventuell brann.

Vi mener det ikke er tilfredsstillende at oljevernberedskapen bare speiler funn og drift i Barentshavet. I den grad Nordøstpassasjen åpnes for fullt, vil trafikken langs kysten bli enda større. Alt taler for at man bygger opp sikkerhet og beredskap langs kysten av Finnmark, og at man da dimensjonerer for worst case. Hvis ikke tror vi at opinionen raskt kan låse seg, slik vi har sett det i Lofoten og Vesterålen.