Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Maktkamp

Det bør ikke komme som noen overraskelse at Bakken utfordres.

leder

Ordfører Geir Ove Bakken fikk bare åtte av tyve stemmer da Østre Alta Arbeiderlag voterte over hvem medlemmene vil ha som ordførerkandidat. Det er et prestisjelag på «hjemmebane», men er også startskuddet på maktkamp i åpent lende.

Så langt har det kun dreid seg om gryende misnøye på bakrommet, uten noen profilert motkandidat. Høstens spillfekteri ga ikke annet resultat enn at Bakken selv stilte seg til tjeneste for fire nye år. Når Monica Nielsen nå løftes fram av Østre Alta Arbeiderlag er det ettersigende uten noen form for posisjonering, men at Nielsen synes jobben er «spennende og interessant» tilsier at viljen er til stede. I tilfelle bør hun ha gode odds, blant annet basert på at hun hører hjemme i den sammenslåtte utgaven av Vestre/Komsa Arbeiderlag. I tillegg tviler vi på Talvik Arbeiderlag er stemmebastion for dagens ledelse, blant annet basert på bompengedebatten.

Nå skal det tilføyes at Nielsen på ingen måter representerer en kursendring, all den tid hun har stått lojalt på partiets linje i de mest sentrale spørsmålene. Blant annet når det gjelder bompenger, sykehus og eiendomsskatt, tre av sakene som nok skaper mest slitasje. Da koker det ned til ønsket om nye fjes for å møte «firerbanden» i opposisjon. Mens Ap og lillebror SV nærmest har kunnet spasere seg til makten de siste årene, har opposisjonen omsider samlet seg før et kommunevalg. I morgen kommer det valgflesk som temmelig sikkert vil få juleribba til å blekne, inkludert et absurd løfte om å beholde enhver skole med elever fram til 2015. Også når det er èn elev igjen.

Aps ordførerkandidat, enten det nå er Bakken, Nielsen eller andre, må tåle gjentatte ørefiker knyttet til overforbruk, inkludert badeland og katedral. Vellykket satsing på blant annet skoler og helse vil mest sannsynlig drukne i støyen i valgkampen.

Etter snart ti år i ordførerstolen og stor styringsslitasje kan det ikke komme som noen overraskelse på verken Bakken eller andre at det tas til orde for skifte av mannskap. Arbeiderpartiet er ingen søndagsskole og vi formoder at medlemmene er opptatt av hva som gavner partiet i kommende valgkamp. Når lederen i Østre Alta Arbeiderlag etter voteringen nærmest synes synd på Bakken blir det en offerrolle som kler partiet dårlig. Det Alta trenger nå er en sterk leder som tåler både medgang og motgang, inkludert kritisk journalistikk. Vi synes for vår del det er et demokratisk pluss at befolkningen får en valgkamp med klare skillelinjer der opposisjonen utfordrer makta, selv om det er aldri så uklart hvem som blir borgerlig ordførerkandidat.