Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Ruskoordinatoren

Det er vel og bra med kreativitet, men helse- og sosialetaten kan neppe trylle

leder

Før budsjettprosessen låser tallene for neste år, bør Alta kommune ta en nærmere dialog med politi og førstelinjetjenesten om behovet for en ruskoordinator.

Tøffe prioriteringer gjorde at stillingen ble kuttet under revideringen av 2010-budsjettet. Spørsmålet er om denne nedprioriteringen gjør at det forebyggende arbeidet er svekket innenfor et område med åpenbare mangler. Forebygging og hjelp til de som allerede har en fot innenfor miljøet blir særdeles viktig, slik både politimesteren og Grete Rugland ved Alta lensmannskontor har vært inne på. Vi vil tro at mange av de som jobber innenfor helse og omsorg i Alta kommune og Helse Finnmark har supplerende opplysninger.

Det er mulig vedtaket om å kutte stillingen ikke vakte masse støy og diskusjon i vår, men vi er tilhengere av politikere som foretar seg noe hvis tilbudet svekkes for de som har det tøffest. Derfor mener vi det blir for lettvint å skyve ansvaret over på administrasjonen med beskjed om å være kreativ. Noe sier oss at helse- og sosialetaten har nok av kreative utfordringer på grunn av pengemangel. Det betyr at politikerne må inn med mer midler hvis ønsket er å prioritere en ruskoordinator. Det er penger som eventuelt hentes fra andre formål, og da kan man naturligvis forvente at både posisjon og opposisjon tar utfordringen.

Ordfører Geir Ove Bakken hilser debatten velkommen, samtidig som han i samme intervju i går mener at saken ikke skal tas gjennom media. Altaposten har ingen intensjoner om å utfordre politikerne til å synse om enkeltsaker. Dette handler i realiteten om et samfunnsproblem som ikke bør kostes under teppet, samtidig som den politiske ledelsen på egen kjøl bør ta initiativet til å finne en løsning. Akkurat som vi er lite glade for at rikspolitikerne sender problemene og utfordringene til kommunene, i form av en regning uten vert, tror vi at politikerne står seg bedre ved å stole på egen handlekraft i stedet for en kreativ administrasjon. Kreativitet er vel og bra, men vi tror ikke en presset helse- og sosialetat kan trylle. Er konklusjonen at en ruskoordinator er viktig for forebygging og «førstehjelp», bør stillingen være på plass i 2011-budsjettet.

Forebygging i stedet for reparasjon er et godt prinsipp og faktisk én av grunnene til at samhandlingsreformen ble lansert. I begrepet forebygging ligger det også at det kan være fornuftig med både småreparasjoner og vedlikehold underveis. Akkurat nå mangler det folk på verkstedet.