Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Kraftutbruddet

Finnmark må også kunne ta i bruk naturressursene og råstoffene til å sikre vekst og velferd

leder

Oppildnet av en rapport som viser at det er billigere å produsere vindkraft i Rogaland, har sametingspresident Egil Olli (Ap) tatt til orde for å droppe vindkraftutbygging i Finnmark.

Ollis kraftutbrudd kom ifølge NRK Samiradio under Statnetts høstkonferanse i Oslo tirsdag ettermiddag. I tillegg til å være bekymret for lønnsomheten, mente sametingspresidenten det ville være galt å legge vindmølleparker til et område som gir grunnlag for urfolks kulturutøvelse.

Vi synes det er besynderlig at Olli er overrasket over at produksjon nært markedet gir bedre lønnsomhet. Hvis dette var rettesnoren for all eksportrettet næringsvirksomhet, kunne Finnmark slukket lyset og kastet nøkkelen. Vi er nemlig langt unna det meste av markeder, men kan ikke forsone oss med å forbli et reservat av den grunn. Finnmark må også kunne ta i bruk naturressursene og råstoffene til å sikre vekst og velferd, enten det er fisk, olje og gass, mineraler eller vind. Vi kan ikke sette oss på gjerdet fordi det er langt til markedene.

Olli har selvfølgelig rett i at det er store utfordringer knyttet til vindkraft, både når det gjelder investeringer, teknologi og lønnsomhet. Det er ikke noe nytt at alternativ energi vil koste, men forbruket av fossilt brensel er så stort at verden nok må finne andre løsninger, ikke minst i forhold til miljøet. Dessuten er det slutt, før eller siden. Vi finner det merkelig at sametingspresidenten vil melde Finnmark ut av dette arbeidet. Ekstra merkelig blir det kanskje når Finnmarkseiendommen har tatt en så aktiv posisjon for å utnytte vindressursene gjennom Finnmark Kraft. Sametinget er en av de viktigste premissleverandørene for både arealbruk og forvaltning av land og vann. Da må et så kategorisk utspill regnes som beinkrok på det arbeidet som gjøres.

Det er også nytt at sametingspresidenten er så bekymret for pengebruken i nord. Omsorgen for Statnett og andre utbyggere er sikkert sympatisk ment, men vi mener Olli bør være sjeleglad for at linjenettet fra nord til sør nå oppgraderes. Det handler om forsyningssikkerhet, men er også knyttet til den verdiskapingen som er i vente innenfor petroleum og mineraler. Alternativet er å forbli et fraflyttingsfylke.

Olli har rett i at vindkraften har tre ganger så lang vei til eventuelle importland, men denne type transportetapper har også fisken og mineralene. Vi skyter oss selv i foten om vi ikke skal utnytte naturressursene på grunn av avstandene. Hovedsakene er å styrke infrastrukturen og sørge for at disse transportårene er tipptopp. Vi minner om at utbyggerne av fibernettet i mange år fant det helt uaktuelt å satse nordover, sikkert basert på samfunnsøkonomiske kalkyler og avstander. Olli bør se mulighetene, ikke begrensningene. Så er vi alle enige i at utbygginger og transport må skje så skånsomt som overholde mulig.