Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Ord og handling i Bollo

Debatten om regler må komme før man tar seg til rette.

leder

Behovet for økt bekvemmelighet gjør at det bygges større, bedre og mer moderne hytter enn tidligere, men reguleringen må respekteres.

Det er en kjent sak at det er laget et sinnrikt nett av kjerreveier i Bollo hyttefelt, nær sagt på tross av det politikerne har både vedtatt og sagt i ulike sammenhenger. Passiviteten og inkonsekvensen fra politikerne og Alta kommunes administrasjon har vært påtakelig, i så stor grad at problemet har vokst alle «over hau». Tidligere har Altaposten satt fokus på kreative veiløsninger i Kautokeino kommune, blant annet i Autsi og Silis der altaværingene dominerer.

Bildene fra autostradaen ved Bollomahaugen var lite hyggelige, men vi mener det føyer seg inn i rekken av brudd på reguleringsbestemmelsene. Unnfallenhet har gjort at de fleste i realiteten bare har fulgt «praksis» i området, og slik blir det gjerne når de som forvalter området trives best som på gjerdet. Noen vil også mene at bruddene på Motorferdselsloven i områdene er mer regelen enn unntaket, og vi tror dette er holdninger som henger i hop med sanksjonsnivået. Vi synes det blir noe hult når planpolitikerne i forbindelse med befaringen i området er både oppgitt og overrasket over hvordan det ser ut. Altaposten har i årevis dokumentert utviklingen.

Det kan tenkes at tiden har løpt fra lover og regler for hvordan man både transporterer materialer og lager grunnmur, men den debatten må komme før man tar seg til rette. I de nye feltene i selve Skaidi har man nærmest åpnet for eneboligstandard med asfaltert innkjørsel, og planene til Sarves AS legger opp til fullverdig boligstandard. Det er greit så lenge premissene er klare. I Bollo har man knesatt prinsippet om strenge reguleringsbestemmelser for å unngå en slik utvikling, og kommunestyret har faktisk vært såpass klar at de ved forrige korsvei lovet en like streng oppfølging. Det er forskjellen mellom ord og handling som gjør situasjonen i Bollo så spesiell.

Mange vil mene at anarkiet nå er så velutviklet at det ikke er noe stort poeng å følge opp med anmeldelser. I stedet bør man angivelig endre reglene og tilpasse dem virkelighetens verden, det vil si boligstandard med alt av fasiliteter. Vi tror mange i hyttefeltet mener den gamle drømmen om fred og fordragelighet i 50 kvadrats hytte tilhører eventyrene til Asbjørnsen Moe. Problemet med denne innfallsvinkelen er at selvtekst nærmest blir belønnet. Det må sies å være lite smart når man samtidig har ambisjoner om å sette hardt mot hardt for at store deler av Alta skal tekkes med skifer.

Det finnes også en vei som skjærer gjennom feltene, fra Detsika til Romsdal. Den er verken satt i stand eller asfaltert, for å si det forsiktig. For sikkerhets skyld er det ingen som vil påta seg eierskapet for veien, noe som etter vår mening forsterker inntrykket av at man gir blaffen. Sakskomplekset Bollo bør opp til politisk behandling for å avklare/gjenta hvilke spilleregler som bør gjelde og hva man ønsker å foreta seg for å rydde opp. Videre bør kommunen, Fefo og andre aktuelle parter sette seg ned å diskutere veien, én gang for alle.