Jarle Mjøen"/>

Leder

Miljøvandalisme

Miljøødeleggelser er først og fremst et ansvar for kommunale myndigheter og Fefo

leder

I dag er det helt Texas i Bollo hytteområdet. Hyttene økes i størrelse, og det er ikke lenger noen begrensninger på hvilken standard og bekvemmeligheter hytteeierne forsøker å tilegne seg. Det har en helt klar miljømessig minusside som vi nå får brettet ut gjennom konkrete eksempler i vår avis.

Det er imidlertid svært viktig å se at de konkrete eksemplene kun er toppen av isfjellet når noen anlegger veier og bruker tunge maskiner inn i terrenget. Nye kjøreveier, spor etter brønnboringsrigger, bruk av mobilkraner og full profilering av hyttetomter der terrenget bygges fullstendig om, er faktisk mer blitt regelen enn unntaket.

Miljøødeleggelser er først og fremst et ansvar for kommunale myndigheter og Finnmarkseiendommen (Fefo). Etter at hytteutbyggingen startet med den første reguleringsplanen på slutten av 70-tallet og fram til i dag har grunneier Statskog, nå Fefo, og Alta kommune i flere etapper tilrettelagt for ny hyttebygging. Det har skjedd uten at noen av partene har brydd seg om å følge opp hverken regelverk, eller foreta en miljøevaluering av det som skjer.

Alta kommune og Statskog ble enige om en streng praksis når det gjelder motorferdsel i byggeperioden da nye tomter ble lagt ut på slutten av 80-tallet. Da den siste utvidelsen kom på 2000-tallet ble det satt ned ei egen gruppe som ble ledet av planutvalgets leder Kåre Simensen, for å sikre en mest mulig skånsom utbygging. Det er bare å slå fast at den nyvalgte stortingsrepresentanten og hans utvalg har mislyktes totalt.

Den enkelte hyttebygger har et ansvar. Noen har lojalt tatt det inn over seg, og har sågar båret utstyret deler av byggematerialene inn på ryggen for å unngå terrengslitasje. Andre har gitt totalt blaffen i trygg forvisning om at hverken politiske myndigheter eller administrasjonen i Alta kommune bryr seg.

Fefo har imidlertid også et ansvar. De er i ferd med å skru opp prisene på årlig festeavgift, og innfestingssummen har etter hvert passert sekssifret beløp. Hyttefeltene er blitt en pengemaskin for grunneieren, mens miljøet er blitt den store taperen. Fefo lukker øynene for det som skjer i likhet med lokale politikere.

Hyttene som bygges i dag er store. Ikke langt unna det som tidligere var normal husbankhus-størrelse. Stadig flere legger inn vann og strøm. For mange er maskinell hjelp en dyd av nødvendighet, noe som synes å være akseptert av kommunale myndigheter som lukker øynene og ser en annen vei.

Alta kommune og grunneier Fefo har definert hytteområdene i Alta i tre hovedgrupper når det gjelder standard. En med lav standard i mer uberørte områder. En mellomstandard med begrensninger på tilgjengelighet og tilrettelegging. Og til sist hytteområder med stor tilgjengelighet og høy standard. Bollo er eksempel på mellomstandard, mens Nikkihumpen har asfalterte veier, vann og avløp, fiber og strøm.

Altaposten er av den oppfatning at Bollo må beholdes som et felt uten opparbeidede veier og større naturinngrep. De fleste har bygd sine hytter under denne forutsetningen. Selvtekt, under tilrettelegging for høy standard, bør ikke endre på dette.