Rolf Edmund Lund"/>

Leder

Kampen om underskrifter

Med et samarbeid hadde Ap og NSR sluppet mye støy

leder

Med to kjappe underskrifter kan Ap og NSR sikre Sametinget mindre politisk spill og støy, mer forutsigbarhet og mer gjennomslagskraft. Om et slikt samarbeid er sunt for temperaturen og det demokratiske ordskiftet på Sametinget er en helt annen sak.

Det er svært vanskelig å se at Arbeiderpartiet og NSR er særlig uenige om kjernespørsmålene i det arbeidet et nytt sameting skal ta fatt på. Etter at Egil Olli og Ap overtok presidentvervet har de ikke ført nevneverdig annerledes politikk - og konfliktlinjene har først og fremst handlet om gjennomføringsevnen. Rival Aili Keskitalos ramsalte kritikk har stort sett handlet om veikhet i konsultasjoner og treghet i prosessene. I valgkampen fikk man demonstrert at de to presidentkandidatene saklig sett har liten grunn til å hakke på hverandre. Politikk handler imidlertid minst like mye om følelser og prestisje, spesielt når verv og maktposisjoner skal fordeles.

Forskjellen mellom de to partiene måtte eventuelt bestå i at Arbeiderpartiet er et «norsk» parti med god kontakt til maktens tinde, og følgelig har lojalitetsbånd til en regjering som flere ganger har snudd det døve øret til. I så måte regner vi med at Aps sametingsgruppe neppe roper halleluja for partikollega Helga Pedersens sluttstrek for Kystfiskeutvalgets innstilling. Hadde den beskjeden kommet før valgdagen, tror vi Arbeiderpartiet hadde fått langt lavere oppslutning, ikke minst på kysten. Regjeringen har på sett og vis plassert skapet og minnet om at Sametinget er et rådgivende organ, der frie midler er begrenset til noen få prosent av tilgjengelige midler. Vi skal ikke overdrive irritasjonen over behandlingen av mineralloven, men her har oppstått en viss disharmoni i dialogen.

Tirsdag er det offisiell åpning av sjette sametingsperiode med kongen og en rekke prominente gjester på plass. Det betyr at timeglasset er i ferd med å renne ut for de to blokkene som nå gjør sitt ytterste for å sjarmere valgvinner Arja og småpartiene. Ifølge NRK Samiradio, som pleier å være godt informert om forhandlingene, har Egil Olli og Arbeiderpartiet god kontroll. De har til og med laget ferdig en bukett personer som skal bekle det nye sametingsrådet, bestående av en rekke kvinnelige politikere. Hvis Olli blir eneste hane i kurven, vil det være et soleklart brudd på Sametingets egne krav til kjønnsbalanse.

Hvis Ap i ettermiddag klarer å få på plass plan A, vil Laila Susanne Vars fra Arja rykke inn som visepresident. Det vil være litt av en kometkarriere, men vi tipper at hverdagen neppe blir problemfri for konstellasjonen. En Ap-løsning som inkluderer Toril Bakken Kåven vil også kunne gi Alta-politikeren en plass i Fefo-styret, noe som utvilsomt ville være betydelig triumf for nye Nordkalottfolket. Denne pluralismen kan være sunn for mangfoldet, men også skape mer støy.

I skrivende øyeblikk holder begge blokkene døra åpne, begrunnet med at det ikke foreligger noen underskrifter. De kommer temmelig sikkert på plass i løpet av noen dager. Kravene fra småpartiene krever vekting opp mot styringsdyktighet, og spørsmålet er om et rådgivende organ ikke bør bruke mer tid på saker enn spillet.