– Gå inn for landing

– Landingsplassen bør aller helst være på plass når sykehuset åpner, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB

leder

Å bygge et nytt akuttsykehus uten å dimensjonere for landingsplass for helikopter virker svært lite gjennomtenkt. Det er på tide å lande prosjektet uten særlig mer betenkningstid.

I forbindelse med det endelige investeringsvedtaket for Hammerfest sykehus var det da også mange som stusset over at denne biten manglet i puslespillet. Helse Nord burde forvente at en slikt krav ville komme raskt og integrert det i konseptet fra starten.

I en så tidskritisk tjeneste, der det står om sekunder og minutter, bør det naturligvis være en landingsplass nærmest mulig. Lange avstander og dårlig vær kan gjøre det ekstra utfordrende.

Erfaringene fra Kirkenes, der man i fjor sommer stelte i stand en midlertidig landingsplass ved sykehuset, burde det være temmelig opplagt at Hammerfest ville få det samme vakuumet. Når byggingen er godt i gang, er det ikke noe mer å tvile på.

Vel vitende om at det var utsikter for moderne helikoptre til transport av pasienter, var det snublende nært å tenke seg at landingsplassen ble med i regnestykket fra sekund en. Nå er luftambulansen dimensjonert for å lande på kortbane, men da vil det gå ekstra tid til omlasting, spesielt hvis man ser for seg at framtidig flyplass skal være på Grøtnes. Da blir det mange ekstraminutter.

Landingsplass burde også vært tenkbart før Klinikk Alta ble igansatt, selv om det er flybase på Alta lufthavn. Det ville også ha gjort bekymringen for samtidighetskonflikter mindre. Parallelt har man også situasjonen i Kautokeino, der en beredskapsflyplass ville gjort situasjonen helt annerledes for bygdas innbyggere.

Å være på etterskudd er ingen god ide. I Kirkenes måtte man i fjor sommer etablere en midlertidig landingsplass for helikopter ved Kirkenes sykehus. Rekkefølgen burde være opplagt.

Vest-Finnmark Rådet har naturligvis helt rett. Nye og moderne helikoptre kan fly direkte til UNN for å spare tid. I den grad Finnmarkssykehuset er redd for at tjenester andre steder vil undergrave drifta, kan mangel på landingsplass forårsake en gedigen pasientlekkasje fra hele Finnmark.

Vi mener Helse Nord må forsere dette arbeidet, slik at landingsplassen nærmer seg realisering. Aller helst burde den stått ferdig når sykehuset på Rosmolla er ferdigstilt.