– Terskelen må være meget høy for å avlive dyr

Vi har stor forståelse for at hundeeier Ismael Forsblom og hans familie er opprørt over at hunden Kiira ble skutt og drept på Jotka.

Ismael Forsblom hadde hunden Kiira i seks år, før han fant den skutt og drept på jakt.  Foto: Privat

leder

Vi har stor forståelse for at hundeeier Ismael Forsblom og hans familie er opprørt over at hunden Kiira ble skutt og drept på Jotka.

En hund blir langt på vei betraktet som en del av familien og mange kan sette seg inn i de følelsene familien sitter igjen med, samtidig som spørsmålene er mange etter at hundegården er tom.

Det er naturlig at mange lar seg berøre av historien og spør seg om det virkelig var nødvendig å avlive hunden, men det er samtidig fornuftig å overlate etterforskningen til politiet og styre unna stigmatisering av en hel næring på bakgrunn av hendelsen.

Det er en grunn til at det er opprettet dyrepoliti her til lands. Det handler om at man i større grad ønsker å stanse og forebygge dyremishandling, gjerninger vi alle bør ta sterk avstand fra.

Alvorlig kriminalitet mot dyr må også etterforskes grundig, i tråd med de signalene man gir ellers for uakseptabel atferd i samfunnet.

Når saken er anmeldt og det trues med rettslige skritt, er det etter vår mening spesielt viktig at politiet gjennomfører en sannhetssøkende og grundig etterforskning, også fordi det har skjedd før og at regelverket kan virke uklart og skape vondt blod. Målsettingen må være å unngå at noe sånt skjer igjen.

Vi tror alle er enige om at trafikk og aktivitet må skje skånsomt rundt en reinflokk, spesielt i forbindelse med beiting, flytting, brunst, paring og kalving. Det er et ansvar vi alle må ta på alvor. I reindriftslovens paragraf 65 er det klargjort at de som ferdes i et område hvor rein beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet, slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes under beiting, flytting mv.» Det er det gode grunner for, ettersom forstyrrelser også kan ledsages av dyretragedier.

Det betyr ikke blankofullmakt til selvtekt, for eksempel avliving av hunder. Det er ikke minst i reindriftas egen interesse å bevare legitimitet for hvordan reindrifta utøves, ettersom en slik hendelse kan forsure forholdet i lang tid.

Ikke bare for de som driver lokalt, men for hele næringa. Da er det ekstremt viktig å følge opp med god informasjon, forklaring på hva som har skjedd og en eventuell beklagelse, hvis det er på sin plass.

Vi har inntrykk av at de aller fleste reindriftsutøvere og siidaer har jobbet langsiktig og bevisst for å styrke naboskapet og unngå interessemotsetninger for arealkrevende aktivitet. Da blir det ekstra ille med hendelsen i helga, men det er maktpåliggende at man ikke ansvarliggjør en hel næring for det enkeltpersoner har gjort.

Gjensidig forståelse må til i det daglige virke, for eksempel i forbindelse med nedbeiting av landbruksareal. Her har mange klart å finne omforente løsninger i Altas dalfører.

Alle må gjøre sitt ytterste for å unngå konflikter, slik at man kan leve side om side. Det innebærer også at terskelen må være meget høy for å avlive dyr.


Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør