Opp av grøfta etter veivalget?

– KrF havnet under sperregrensen etter et dårlig resultat, men lokalt er det om mulig enda verre, skriver redaktør Rolf Edmund Lund på lederplass.

Truls Olufsen Mehus (KrF) gjorde det meste for å få oppmerksomhet. Her sammen med partifellen Tor Eirik Halvorsen.  

leder

Alta KrF har ikke rukket å ta stilling til ledervalget i partiet, men bør krysse fingrene for at partiet sveiver igang startmotoren raskest mulig. Det er nemlig bare to år til kommune- og fylkestingsvalget – og batteriet er fullstendig flatt.

KrF havnet under sperregrensen etter et dårlig resultat, men lokalt er det om mulig enda verre. I stortingsvalget fikk partiet 2,4 prosent lokalt i Alta, mens det gikk fullstendig galt på fylkesnivå, til tross for mye Møllers tran og valgkampturne i ekspressfart.

Truls Olufsen Mehus gjorde det meste for å få oppmerksomhet, fra Pride-fordømmelse til forslag om atomkraftverket, men viraken ble dårlig betalt. 1,7 prosent oppslutning er så langt fra uttalte ambisjoner om stortingsplass, at selvtilliten neppe sto i forhold til virkeligheten.

Sannheten er at KrF framstår som en rødlistet art etter valget i nord. Det kan naturligvis handle om regionreformen som ble alt annet enn en vinnersak, men vi tror veivalget i 2019 også stengte døra for et moderne, relevant kristlig-demokratisk parti som forholder seg til folks hverdag i stedet for et konservativt skyggeland, der det allerede finnes promilleparti som dyrker åndskampen.

Vi registrerer at partiet ikke ønsker å ta en omkamp om partiets sjel, men når veivalget bringer deg langt uti grøfta eller blindveien, kan det være en ide å rygge. Etter vår mening bør det komme en debatt om hvor KrF vil med sin politiske virksomhet, gjerne basert på saker i stedet for personer.

Den debatten kan ikke bare tas sentralt i lys av Kjell Ingolf Ropstads tvilsomme disposisjoner eller lederkampen som er under oppseiling, men også i den virkeligheten som finnes rundt om i landet.

KrF-veteraner i Nord-Norge advarte på sterkeste mot veivalget som ble tatt i KrF den gang – og jeg tipper de mer enn noen gang ser behovet for et jordnært parti. Alternativet kan være at partiet går fra rødlistet til råtnet på rot.