Fornuftig å be om hjelp

– Vi tror sant å si at signalet som sendes ut, om at det var feil å tilkalle hjelp i denne situasjonen, kan være uheldig, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

Men som både politiet og ulike redningsorganisasjoner selv har gitt uttrykk for en rekke ganger, man kan ikke stole ubetinget verken på mobiltelefoner, GPS eller andre tekniske forholdsregler, skriver Rolf Edmund Lund på lederplass.  Foto: Odd Magne Haugen

leder

Ekstremsport utendørs kan være risikabelt, ikke minst i Finnmark. Det betyr også at det kan oppstå situasjoner der både redningsmannskap og helsepersonell må bistå arrangører og deltakere når det uventede skjer. Som under årets utgave av Offroad Finnmark, der en syklist i 50-årene fikk problemer.

Vår erfaring er at lokalt og regionalt vertskap i Finnmarksløpet og Offroad Finnmark har hatt god kontroll og oversikt langs traseene på kryss og tvers av langstrakte Finnmark i mange, mange år. Vi må huske på at traseene er mange hundre kilometer. Nivået er ulikt og deltakerne spredd for alle vinder.

Hundrevis av ildsjeler bistår. Utallige sjekkpunkter og mannskaper sørger for beredskap, i tillegg til at GPS-tracking og moderne utstyr gjør kommunikasjonen lettere.

Men som både politiet og ulike redningsorganisasjoner selv har gitt uttrykk for en rekke ganger, man kan ikke stole ubetinget verken på mobiltelefoner, GPS eller andre tekniske forholdsregler. Både sommer som vinter kommer væromslag når du minst forventer det, og det er menneskelig å orientere seg vekk på vidda i en ekstrem situasjon. Man kan bli skadet eller syk.

Etter vår mening er det verken over grensa eller kritikkverdig at redningshelikopter tilkalles når det oppleves helt nødvendig i dette terrenget, for eksempel ved nedkjøling i mange timer. I dette tilfellet var det ikke tilrådelig å avvente hjelp fra egne mannskaper på ATV.

Vi tror sant å si at signalet som sendes ut, om at det var feil å tilkalle hjelp i denne situasjonen, kan være uheldig. Vi tror det er bedre å være på den sikre siden hvis det oppstår lignende situasjoner. Det er klokt og kan forhindre tragedier, enten det er konkurranser, fjellklatring, skikjøring i stupbratte fjell, eller bærplukking for den saks skyld.

I Norge skal vi være stolte av både turglede, konkurranser i naturen rundt oss og de imponerende redningsoperasjoner som gjennomføres når krisen er der. Så har vi alle et selvstendig ansvar for å vurdere om vær, form eller utstyr er på plass. I bunnen bør det ligge sunn fornuft, eller «fjellvett» om du vil.

Det er naturligvis viktig og nødvendig at uhell og uventede hendelser i forbindelse med Offroad Finnmark og andre ekstreme arrangementer blir gjennomgått og evaluert. Da kan man være enda bedre skodd for utfordringene neste år, kanskje i dialog med rednings- og hjelpeapparatet, slik at man er samkjørt når uhellet er ute.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør