– Ansvar og tilstedeværelse

Å ha målsettinger på papiret spiller mindre rolle hvis man ikke akter å følge opp ansvaret, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

Vi mener tilstedeværelse i seg selv gir ansvar, også for bransjer som befinner seg under paraplyen til konsern eller kjeder, skriver redaktør Rolf Edmund Lund på lederplass.  Foto: Gorm Kallestad, NTB

leder

Altas næringsliv er kjent for både raushet og positivitet når kultur, idrett og foreningsliv trenger en håndsrekning i forbindelse med arrangement og særskilte løft.

Det er et fruktbart samarbeid som trengs der og da, men vi tror de fleste etterhvert betrakter dette som noe mer, nemlig en investering i et felles samfunnsløft.

Langt på vei er det en langsiktig investering til inntekts ervervelse, simpelthen fordi «alle» vil tjene på et fremoverlent lokalsamfunn som vil, kan og bør være offensive. Hele året og kanskje spesielt når samfunnet skal sveives i gang etter epidemien.

Alta er bedre enn de fleste på dette området, men vi tror ikke vi skal ta verken ildsjeler eller dugnadsånden som en selvfølge. Akkurat som bedrifter vil bli målt på miljø, etikk, omdømme og evne til å tenke utover sin egen navle, vil samfunnsansvar være et pre i møte med kunder og lokalsamfunn.

En lokal aktør er nemlig noe mer enn en distansert, global aktør som er tilstede med sin nettside. De lokale aktørene lever i og med samfunnet.

Banksjef Ulf Tore Isaksen hadde et godt poeng i forbindelse med Alta IFs inspirasjonsdag; små og store bedrifter kan yte etter evne. I bunnen bør det imidlertid ligge en refleksjon eller vurdering av hvilken rolle og hvilket ansvar man ønsker å ivareta, og at man handler deretter. Å ha målsettinger på papiret spiller mindre rolle hvis man ikke akter å følge opp ansvaret.

Vi mener tilstedeværelse i seg selv gir ansvar, også for bransjer som befinner seg under paraplyen til konsern eller kjeder. Det er sikkert noen som mener de er på midlertidig besøk lokalt, men kjede- og konserntilknytning forandrer ikke det opplagte ansvaret man bør påta seg.

Poenget er at de drifter lokalt, enten de driver med handel, produserer laks i fjorden, driver industriell virksomhet på lokale ressurser eller forvalter våre felles verdier.

Ingen kan forlange verken bidrag eller synlighet, men vi tror som nevnt det er en investering. Kanskje nødvendig både for rekruttering, trivsel og stolthet for egen arbeidsplass.

Settes det fotavtrykk i lokalsamfunnene har man et større ansvar enn å bare påse at arbeidstakerne betaler sin skatt. Foretak bør naturligvis være optimalt skånsom i forhold til regler og avtaler, men også være en synlig og reell partner for lokalsamfunnet, basert på de forutsetningene man har for å være med på laget.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør