– Å være offensiv på miljø kan være både fornuftig og lønnsomt

– Krevende og viktig prosess mot status som miljøfyrtårn, mener Altaposten på lederplass.

Trygve Nygård har gjort en rekke tiltak ved reiselivsbedriften Glød.  Foto: Privat

leder

Alta er det etter hvert mange bedrifter som bruker tid og krefter på miljøsertifisering. Det er gode grunner for å starte en slik prosess, både fordi tiden er inne for å ta ansvar – og fordi det er klokt å bevisstgjøre bedriften og de ansatte på hvorfor man prioriterer et slikt løp.

Ordfører Monica Nielsen farter rundt for å dele ut beviset på at man har gjennomført en krevende prosess for å bli miljøfyrtårn, senest med besøk hos reiselivsbedriften Glød på Holmen. Det er et signal at ordføreren gjør akkurat dette, nettopp fordi det er god grunn til å berømme bedriftene som har dette fokuset. Glød Explorer måtte oppfylle intet mindre enn 70 kriterier for å oppfylle kravene for å bli fyrtårn.

Det gjør de naturligvis av egeninteresse, men det handler også om å være inne i varmen når konkurransen tilspisser seg. Gevinsten med å tenke miljø er åpenbart, men allerede er det flere bedrifter som krever sertifisering for å være aktuell som samarbeidspartner eller som leverandør. I byggebransjen er de vel kjent med klare og tydelige krav, mens andre kanskje ikke har fulgt med i timen og får dette kravet i bakhodet før eller siden. Det er med andre gode grunner for å komme igang. 

– Vi håper det er flere i Alta som vil gå den veien. Da blir vi etterhvert sett på som et bærekraftig reisemål, er budskapet fra Glød, og vi tror kanskje det er viktig at bransjene utveksler erfaring på dette området.

Neste steg kan være å oppfylle andre moderne krav som bare blir sterkere og sterkere, som etisk bevissthet og samfunnsansvar. Noen oppfatter det kanskje som et sidespor, men vi har en mistanke om at dette bare blir viktigere og viktigere som kvalitet for en bedrift, enten de skal handle med andre eller levere varer og tjenester. Å være offensiv på disse områdene er ikke bare fornuftig, men kan også bli lønnsomt.