– Alta må ta ansvaret

– For samiske foreldre er det alfa og omega at samfunnet tilrettelegger for samisk språk, mener redaktør Rolf Edmund Lund.

– Alta har en vei å gå i forhold til samisk språk og samiske barnehageplasser, skriver Rolf Edmund Lund.  Foto: Aron Bræstrup Løsnes

leder

Alta kommune er opptatt av vekst, ikke minst det å være et attraktivt sted for unge mennesker i etableringsfasen. Det gir forhåpentligvis enda bedre fødselstall og et attraktivt sted å bo for et mangfold av mennesker. Det vil berike Alta.

Da må rammebetingelsene være på plass, blant annet for samiske småbarnsforeldre. Det kan ikke komme som noen overraskelse at det vil være forventninger til at man i et vekstsenter og som vertskap, må stille med eksempelvis samiske barnehageplasser og et skoletilbud som tar språket på alvor. Alta har en vei å gå.

Det ligger også i bunnen for samarbeidsavtalen mellom Alta kommune og Sametinget. Avtalen må være noe mer enn floskler, men en ambisjon om stille med tilbud som er helt vesentlig for dagens samiske småbarnsforeldre.

Alternativet til de fleste samiske foreldre i 2021 er ikke å vente til barna blir voksne og mister språket, men å flytte til steder der man har et språklig tilbud, enten det er i andre byer eller i samiske kjerneområder. Viser det seg at Tromsø og Oslo gjør jobben bedre, vil Alta som vekstsenter i Finnmark ikke klare å bremse for fraflytting.

Vi håper politikerne i Alta kommunestyre tar ansvaret og bidrar til en forpliktende løsning, spesielt i en situasjon der det rent faktisk har blitt bedre plass i både skoler og barnehager. Vi må rett og slett forholde til nye krav og nye demografiske utviklingstrekk, blant annet for å være så attraktiv som alle ønsker. Da må arbeidet med etableringen av den første kommunale samiske barnehagen på Midtbakken videreføres, i tett samarbeid også med de private initiativ som er tatt ved Alta Siida.

Vi har forståelse for at nye kostnader må behandles på øverste nivå i kommunestyret, spesielt når Alta kommune er i en anstrengt økonomisk situasjon. Å skaffe tre eller ti plasser er ikke all verden, det handler om vilje og prioritering. Dernest må det være en målsetting å skape en struktur som gir forutsigbarhet og som gjør at Alta er et naturlig sted å flytte til når unge mennesker vil bo eller ta utdanning i Finnmark. For samiske foreldre er det alfa og omega at samfunnet tilrettelegger for samisk språk.

Rolf Edmund Lund
Ansvarlig redaktør