Når grensene blir passert

– Det kunne vært ord mot ord, men her finnes det til og med skriftlige kilder på at det gikk over stokk og stein, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

– Det finnes noen grenser som ikke bør passeres, og her har Anita helt åpenbart fått det politiske spillet i vranghalsen, skriver Altapostens redaktør.  Foto: Hanne Larsen

leder

Etter å ha sittet en stund i tenkeboksen, valgte Anita Håkegård Pedersen å melde seg ut av SV, partiet hun har stått på for i hele sitt voksne liv.

Det er en politiker med høy troverdighet og integritet som følger etter hele styret i Vadsø SV og sin egen partikollega i Alta, Hege Foss Westgaard.

Ikke nok med at Håkegård Pedersen har høy stjerne hos sitt eget parti og egne velgere; hennes popularitet strekker seg utover Altas grenser og eget parti. I det politiske miljø i Alta er hun kjent for sin redelighet og tverrpolitiske evne til å være i dialog om løsninger og resultater.

Denne evnen er kanskje årsaken til at hun ikke klarer å leve med de interne prosesser som spesielt rammet Hanne Harila i Vadsø og hennes egen nære medarbeider Tommy Berg i Alta. Det finnes noen grenser som ikke bør passeres, og her har Anita helt åpenbart fått det politiske spillet i vranghalsen.

Med samvittighetskvaler er det vanskelig å gå videre i et parti som bagatelliserer og overser kritikken. Rapporten som ble utarbeidet er eneste lang tankeflukt fra de harde realiteter, nemlig at Tommy Berg ble utsatt for et skittent spill. Det kunne vært ord mot ord, men her finnes det til og med skriftlige kilder på at det gikk over stokk og stein.

Spørsmålet blir nå om stemningen er tilstede for å utkjempe en valgkamp for Finnmark SV under rådende omstendigheter. Her er det naturlig nok uenighet. Noen mener banesårene er for store, mens andre mener det er maktpåliggende å sikre et sterkt SV som kan bytte ut regjeringen Solberg.

Under alle omstendigheter tror vi SV blir hardt straffet i Alta, både for holdningene til helsetjenester og spillet som endte så fatalt.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør