Med grått hår mot Robek?

– Hvis tallene for reduserte kostnader for sykehjemsplasser stemmer sånn noenlunde, tyder dette på at stordriftsfordelene er betydelige ved Alta omsorgssenter, skriver Altaposten på lederplass.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen (Arkivfoto)  Foto: Jarle Mjøen

leder

Alta kommune pleier å kommer skjevt ut fra hoppkanten i første kvartal i øvelsen økonomistyring hvert eneste år, gjerne med tosifret antall millioner kroner i minus.

Akilleshelen har som regel vært innenfor helse- og sosialkapitlet, der uryddig stil over kulen har vært mer regelen enn unntaket. I en normal verden pleier man å justere denne type strukturelle skjevheter i budsjettet, som tross alt er selve styringsinstrumentet alle har å forholde seg til.

Etter vår mening gjør både administrasjonen og politikere seg selv en bjørnetjeneste ved å gjenta denne øvelsen hvert år. Det er ikke det minste rart at dette gir framveksten av grå hår og hvileløse netter gode vilkår, blant annet fordi behovet for hestekur melder seg lenge før sommerferien.

Å ta igjen det tapte har deretter konsekvenser for drifta, eksempelvis bemanning og vikarbruk, enten det i organisasjonen eller ute blant lærere og sykepleiere.

Det gjør også at politikerne kan ta vel lett på overskridelsene. De hentes likevel inn før nyttår, for eksempel ved hjelp av hvileputa fylt av oppdrettskroner.

En slik utvikling rammer bredt, spesielt hvis man ikke evner å legge opp buffere for spesielt vanskelige år. Uforutsette hendelser kan være en pandemi, men kan også være store etterslep av vedlikehold eller prosjekter som bare må gjennomføres i den politiske verden. Det kan også være lønns- og pensjonsoppgjør som har stått på vent.

I kriser ser vi at flere tar et tak ekstra, slik mange i Alta kommune har gjort den siste tiden. I koronatider har innsatsen vært imponerende, og spesielt imponerende er det at fraværet har minket. Det er med andre ord ingenting i veien med lagfølelsen.

Evnen til å prioritere er det verre med, spesielt når det gjelder skolestrukturen. Her har man skjøvet problemene foran seg i 10-15 år, og det er til syvende og sist politikerne som har ansvaret. Også for grå hår i adminstrasjonen.

Hvis tallene for reduserte kostnader for sykehjemsplasser stemmer sånn noenlunde, tyder dette på at stordriftsfordelene er betydelige ved Alta omsorgssenter. Det bør være en inspirasjon for klokere drift på mange områder. Alternativet er å ta ned aktivitetsnivået og leve på sparebluss. Hvis ikke er tiden inne for Robek.

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør