Gå sammen om rekruttering

– Vi mener det er mulig å kombinere sykepleierutdanningen i både Alta, Hammerfest og Kirkenes når behovet er så stort, skriver Altaposten på lederplass.

UiT Finnmark  Foto: Aron Bræstrup Løsnes

leder

Alta og Finnmark står overfor alvorlig mangel på fagfolk i helsesektoren og må sette alle kluter til for å sikre forsvarlig rekruttering.

Etter vår mening bør det bety at det satses på en permanent sykepleierutdanning i den mest folkerike byen i Finnmark, der den største videregående skolen befinner seg – og der behovet vil være stort på grunn av en omfangsrik kommunehelsetjeneste og en etterlengtet oppbygging av spesialisthelsetjenesten.

Klinikk Alta vil naturlig nok være en svamp på helsepersonell når den forhåpentligvis utvides ytterligere med nye tjenester. Da må Alta kommune ta konsekvensen av at det kan bli “kamp” om nøkkelpersoner. Det kan være nødvendig med incentiver og tilpasset lønn for å skaffe etterspurt arbeidskraft, slik det av og til blir i privat sektor.

Vi mener det må være mulig å kombinere sykepleierutdanning i Hammerfest med både Alta og Kirkenes, spesielt når situasjonen er som i dag. Primæroppgaven til UiT må være å sørge for at regionens behov for kompetanse blir fylt. Det ligger i sakens natur at utdanning bør knyttes til fagmiljøene ved sykehusene. Nye Hammerfest sykehus vil ha nye fasiliteter om noen år. Det blir en styrke i kampen om unge hender, men vi tror det er gode forutsetninger for samarbeid til felles beste flere steder.

At man også har satt i gang samisk sykepleierutdanning i Kautokeino vil  fylle et viktig behov, og her kan man sokne til hele Nordkalotten i jakten på kandidater.

Søkningen til Alta var overveldende i startfasen og det vare en tabbe da utdanningen ble pauset første gang. Det bør ikke gjentas. Kontinuitet er avgjørende, vel vitende om at det tar noen år før kandidatene er ute i arbeid.

Leder ved Klinikk Alta, Lena Nielsen, har helt rett i at tilbudet må markedsføres langt bedre. Da bør det være krystallklart flere år i forveien at det er ønskelig med oppstart lokalt. Dette handler ikke om lokaliseringskamp, men om et kollektivt løft for å sørge for at samfunnet får nok sykepleiere i årene som kommer.