På parti med finnmarkingene

Altapostens redaktør tar for seg den siste partimålingen i Finnmark.
leder

Joviale Geir Iversen behøver ikke pakke seg ut av stortingsleiligheten i Oslo til høsten. Med en oppslutning på 35,9 prosent har Senterpartiet en unik posisjon i Finnmark, ikke minst takket være en tydelig og urokkelig holdning til tvangssammenslåingen.

Norstats måling for NRK gir faktisk Senterpartiet to mandater. Nancy Porsanger fra Tana er heller ikke spesielt utydelig i sitt budskap – selv om lokale partikolleger i Alta er både frustrerte og irriterte etter nominasjonsprosessen. Kravene fra Alta prellet av.

Hovedsaken synes å være at de er på parti med finnmarkingene, som vil ha egne fylkesgrenser tilbake raskest mulig og føler at sentraliseringen går over stokk og stein. I bunn og grunn vil de fleste ha tingene som de var, uten plagsomme reformer. Sp kan ikke beskyldes for å ha vinglet de siste årene. De har vært imot det meste og mener at egen politikk vil skape ny vind i seilene, ikke sementere fraflyttingstallene.

At Altaposten og mange andre mener de klynger seg til gårsdagens løsninger har de et avslappet forhold til. Det er Vedum som har folket i ryggen. Spørsmålet er om den etter hvert så kjente og populistiske oppskriften med å mane fram et motsetningsforhold mellom by og land står seg helt til høsten.

Senterpartiet slår også knock-out på Arbeiderpartiet, som har evig nok med å krabbe over 20 prosent i NRK-målingen. I tidligere valg har de hatt enda dårligere oppslutning i Alta på grunn av sykehussaken, som også vil slå inn i høst, men her er de åpenbart på kant med hele fylket. Det er tungt å starte en valgkamp med en slik måling, men vi sliter med å se at det kan bli verre enn dette.

Misnøyen i Alta har vært stor etter hvert som nominasjonene har blitt avviklet, men dette er ikke spesielt fremtredende i akkurat denne målingen. Bengt Rune Strifeldt i Frp får eksempelvis overraskende dårlig betalt og har temmelig sikkert lite drahjelp fra Frp sentralt. De har elendige tall. I denne målingen blir Strifeldt faktisk distansert av Vetle Langedahl som har et sterkt Høyre i ryggen.

Pasientfokus har hatt mange altaværinger i ryggen som pressgruppe og opinionsdanner, men spørsmålet vil alltid være om en enkeltsak er nok til å trigge velgere. Så kan det tenkes at en ny aktør skaper helsepolitisk kannibalisme ved å rappe velgere fra eksempelvis Frp og Venstre, som har beitet flittig på sykehussaken.

Vi er imidlertid tidlig i prosessen og kampen vil neppe tilspisse seg før høstfargene melder sin ankomst. Da vil også flere av partiene som håper på utjevningsmandat, være fullstendig avhengig av den jobben som gjøres sentralt for å komme seg over sperregrensen.