Snart kommer det en lærepenge...

– Behover for skolerte og motiverte lærere er stor, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

leder

Alta kommune fratok 35 lærere en gylden anledning til videreutdanning i 2021. Alle kan gjøre feil, men timingen for rutinesvikten kunne ikke vært verre.

Behovet for skolerte og motiverte lærere i altaskolen er nemlig i ferd med å gå fra vondt til verre, i så stor grad at strukturdebatten kan løse seg selv. Kompetansekravene fra sentralt hold er nemlig så klare og absolutte, at det kan bli umulig å holde liv i Altas omfangsrike skog av skoler.

Altas lokale frontkjemper i utdanningsforbundet, Anette Berger, satte ord og tall på krisen i Altaposten tidligere i vinter. 65 kommunale lærere går av med pensjon de neste fem årene, hele 17 prosent av arbeidsstokken. På toppen av det hele er rekrutteringen skjør, samtidig som lekkasjen fra læreryrket er tildels skremmende. Fylkeskommunen har de samme utfordringene på videregående skoler.

Tabben i forhold til videreutdanning kan kanskje være en gylden anledning for Alta-politikerne å ta tak i situasjonen, før lærepengen blir av det alvorlige slaget.I en krisesituasjon kan løsningen bli en inntog av ufaglærte i altaskolen, en situasjon som kan forverre resultatene som allerede er krevende. I den grad politikerne mener at innholdet i skolen er viktigere enn byggene, må dampen opp på flere parametre. Laber rekruttering og lekkasje krever incentiver, både for studenter og dagens lærere.

Framfor alt handler det om lønn, men også videreutdanning. Lærertettheten er åpenbart for lav, en situasjon som kan være en invitasjon til yrkesbytte. Det påpekes at lærerne har havnet i skyggen av sykepleierne under koronakrisen, men vi tror det er betimelig at nøkkelpersonell i offentlig sektor går sammen om å forlate skyggeland for å synliggjøre at lærer -og sykepleiermangelen kan treffe oss i bakhodet med stor kraft.

Det er en strukturell passivitet overfor yrkesgruppene som angår oss alle – og da blir det en hersketeknikk å be de samme arbeiderne om å sitte stille i påvente at både denne og andre kriser skal blåse over. Om noen få kan både Alta kommune og fylkeskommunen få problemer med å dekke basale bemanningsbehov, og vi er ikke direkte overbevist om at situasjonen er bedre i mindre kommuner.