Hel ved fra Alta med på lasset

De siste tiårene har Altas næringsliv produsert oppkjøpsobjekter og samarbeidspartnere på løpende bånd, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Odd Magne Haugen

leder

Tradisjonsrike, lønnsomme og renommerte altabedrifter som Arnesen betong og Thermoglass ble oppkjøpt denne uka. Det betyr at prisen er rett og at god innsats over mange år som regel betaler seg, men begrunnelsen for at mange altabedrifter blir slukt med god appetitt, handler vel så ofte om at de er skrudd sammen eller har en forlokkende «DNA» som det heter i genetikken.

Konserndirektør Ståle Raa i Låssenteret formulerte seg noe mer tydelig enn vi er vant til da han forklarte interessen for Thermoglass, bedriften som i sin tid ble etablert av Toremann Kivijervi i 1973: «Økonomi og geografi er to ting, men kanskje det beste med disse oppkjøpene er at vi får ombord skikkelig, gode, flinke og sympatiske bransjekolleger med lang, variert og solid erfaring», mente Raa.

Direktøren karakteriserte det som «hel ved», både faglig og menneskelig». Nå skal ikke vi være naive når folk snakker pent om hverandre i forbrødringes ånd, men vi tror direktøren har rett: Det handler om håndverkere av første klasse, lokale og jordnære ledere og ansatte som gjennom årenes løp har vist lønnsomhet og konkurranseevne i et stadig tøffere marked. Det betyr samtidig at bedriftene selv gjerne har fornyet seg i takt med tidens ånd, som da gründer Toremann for 15 år siden omstrukturerte bedriften og splittet den i seks deler.

De siste tiårene har Altas næringsliv produsert oppkjøpsobjekter og samarbeidspartnere på løpende bånd, for eksempel gjennom franchise-organisering eller konserntilslutning. Det er naturligvis en fjær i hatten at man er attraktive der «ute», men filialisering har sine sider, som kanskje gjør at selv en omfangsrik dollarbunke ender med avslag.

Rent umiddelbart er det et stort fortrinn at aktørene har lokalt nettverk og lokalkunnskap i markedet, men i et konsern vil helhetlige hensyn naturlig nok være naturloven. Det har vi sett gang på gang. Det kan bety at naturlige fellestjenester som kundemottak, markedsføring og regnskap ender et helt annet sted i kongeriket eller i verden, simpelthen fordi driften blir smartere. På eiernes premisser. Mangel på nærhet kan i neste omgang få betydning for både arbeidsplasser, sponsing og tilstedeværelse, risikobilder som gjorde at mange var skeptiske da Nordavis ble oppkjøpt av Polaris Media.

Andre bedrifter får et kraftig løft både faglig, økonomisk og teknologisk. Da kan både timingen og effekten være god, også for lokalsamfunnet.

Prøvesteinen er ikke bare et spørsmål hvordan en ny eier beter seg, men kan også handle om hvordan lokale eiere investerer og kapitaliserer salget.

Om du løfter en salamander etter halen, står du som regel kun med en hale i neven. Salamanderen stikker avgårde, vel vitende om at det vokser ut en ny hale. Vårt inntrykk er at svært mange av gründerne i Alta reinvesterer sine verdier lokalt, gjerne parallelt med at de driver sin opprinnelige kjernevirksomhet videre, eventuelt i et konsern eller samarbeid under en annen paraply. Kanskje som minoritetseier. Denne gründerånden går i arv, så håper naturligvis vi at lokale næringslivsledere ser verdien av lokale arbeidsplasser og lokalsamfunnets beste. På tross av kapitalens grunnlover.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør