Politiets «nye» verden

Med færre innbyggere blir det mindre kriminalitet, men det handler også om trygghet når det blir store avstander, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

Illustrasjonsfoto  Foto: Hanne Larsen

leder

Finnmark politidistrikt la denne uken fram sin statistikk for krimåret 2020. Det er mye å ta tak i både når det gjelder vold, vinningskriminalitet og narkotikabekjempelse, men vi tror det er ekstremt viktig at politiet prioriterer de digitale utfordringene.

Dette er en arena for tildels alvorlig kriminalitet, blant annet som arnested for overgrep mot unge mennesker. Desto viktigere er det at politiet bruker tid og ressurser på å forhindre en forverring av situasjonen, i tillegg til at foreldrene sannsynligvis er for naive i forhold til det som skjer på nettet. I disse koronatider har nok bruken av nett og mobil økt ytterligere.

Altaposten hadde nylig en reportasje på nettpatruljen til politiet og «losene» ved Alta ungdomsskole, som kunne sette fokus på en skremmende virkelighet, blant annet når det gjelder deling av bilder og nedlasting av materiale. Dette er en verden mange ikke kjenner til, men det er god grunn til å være påpasselige. Unge mennesker blir eksponert på et nivå som gir ettertanke.

Digitaliseringsbølgen rir vi alle på, men vi er stort sett ferskinger når det kommer til fallgruvene, enten det er svindel av penger, til mennesker som har en helt annen agenda enn man først kan få inntrykk av. Kriminaliteten «følger etter» folk og forbryterne er kyniske, uansett hvilken plattform som brukes.

Vi er spesielt glade for at det arbeides på tvers av sektorer, at skolene innlemmes i dette arbeidet og at man søker en bevisstgjøring for hvor grensene går. I den grad det trengs en dugnad, er det sannsynligvis på dette parallelluniverset som finnes på nett, et samfunn flere og flere har et nært forhold til. Antallet sosiale medier har eksplodert og det scrolles i høyt tempo.

Ett av de viktigste grepene i politireformen har vært å flytte mer ressurser inn mot den nye virkeligheten. Likevel: Som statistikken indikerer, må man ikke forlate tradisjonell kriminalitetsbekjempelse og velkjente metoder for å forebygge dette, blant annet tilstedeværelse i byene, der vi vet det skjer mye. Bekymringen for at heroin skal bli vanligere er høyst forståelig, simpelthen fordi dette vil være en ny omdreining i kriminalitetsbildet lokalt og regionalt.

Responstiden er blitt bedre, men det er naturligvis viktig at man også har omsorg for distriktene. Med færre innbyggere blir det mindre kriminalitet, men det handler også om trygghet når det blir store avstander. Derfor mener vi at Finnmark er ett av de stedene der man bør ha politihelikopter tilgjengelig og klar, hvis det skjer noe utenfor sentrene.

Kritikken mot reformen har etter vår mening blitt ensidig negativ, spesielt i lys av de nye, asymmetriske utfordringene, men det er likevel ekstremt viktig at politikerne og politimyndighetene forstår landet – og at timesvis på en utrykning kan bli skjebnesvanger. Derfor er bemanningen så viktig og så mye diskutert. Vi må ha folk og kraft til å bekjempe den store bredden av kriminalitet, også i Finnmark.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør