Felles innsats for «korridoren»

Skal vi innfri miljøstandarder og bane vei for modulvogntog er det på høy tid at politikerne nå tar oss inn i framtiden, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

  Foto: Johnny Larsen

leder

Denne våren er det innspurt for Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033. I den innspurten bør lokale og regionale politikere, tverrpolitisk og med full kraft, selge inn E45 som det aller viktigste prosjektet i Finnmark. Gjør det gjerne på Teams, hvis pandemien gjør det vanskelig med fysiske møter.

Tiden er nemlig inne for å sette hardt mot hardt, slik Hammerfest næringsforening var inne på nylig. Der hadde de ifølge NRK Troms og Finnmark plukket opp to trailere fra fjærsteinene på grunn av at veien plutselig smales inn – og parsellen blir alt annet enn dimensjonert for transport av fisk, gass eller varer av ymse slag.

Vel vitende om at Nussir nå er i støpeskjea, finner vi det meget betenkelig at de siste milene inn mot en oljeprovins med store industriområder ikke er prioritert. Etter en forbilledlig start i Skaidi, har man rett og slett sulet opp og forlatt prosjektet ved Arisberget, forstå det den som kan. Uavhengig at hvordan den siste delen inn mot Hammerfest løses, må arbeidet gjennom den nye og utvidete kommunen videreføres.

Transportkorridoren fra finskegrensa, gjennom Alta til Hammerfest bør være prioritet nummer en, etter at Skarvbergtunnelen og Tana bru nå blir landet. I den grad nordområdemeldingen skal ha noen form for legitimitet, bør denne «korridoren» løftes opp av brakkvannet og få nødvendig oppdrift. Selvfølgelig handler det om aktivitet og progresjon for sentrale veistrekninger i nord, men framfor alt dreier det seg om rammebetingelser for næringsaktivitet i hele Finnmark.

Vi har skrevet mye om flaskehalsen Kløfta og E45 gjennom Eiby, et prosjekt som i realiteten er regulert og nøkkelferdig for action. Til tross for at omtrent hele fargespekteret av nasjonale politikere har gjestet passasjen, og selv vært vitne til pill råtne nedfallsfrukter på flere titalls tonn, har man ikke lyktes å komme på «skuddhold». Det er mer enn mystisk og vi synes lokale politikere skal etterspørre en forklaring i løpet av vårsesjonen. Det gjelder de som har linje inn til dagens regjeringspartier, de som er på vippen og ikke minst de som ligger an til å overta fra høsten. Vi kan ikke stå på med lua i hånda.

Skal vi innfri miljøstandarder og bane vei for modulvogntog, er det på høy tid at politikerne bruker energien på å fortelle hvor viktig transportkorridoren er for den delen av Finnmark der veksten er betydelig. Kloke og visjonære fraser i nordområdemeldingene er vel og bra, men er lite verdt hvis de ikke materialiseres i planverket og får reelle bevilgninger i statsbudsjettene de neste ti årene. Skal vi innfri miljøstandarder og bane vei for modulvogntog er det på høy tid at politikerne nå tar oss inn i framtiden. Alternativet er å stå parkert på veiskuldra i flere år framover.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør