Bør få tråkke til

Illustrasjon 

leder

Motorferdselsloven har nok fortsatt sine tilhengere og motstandere, men etter mange år med polarisert debatt klarte man å finne kompromisser. Det finnes dem som dyrker risiko og lovbrudd, men det store flertallet av brukerne forholder seg til reglene og det fastsatte løypenettet i Troms og Finnmark. At det kommer tilpasninger underveis, er alle inneforstått med.