Små og sårbare lokalsamfunn

– Det straffer seg å senke skuldrene uforholdsmessig mye, enten vi er her eller der, skriver Altapostens redaktør på lederplass.

Koronatest   Foto: Arkiv

leder

Korona-marerittet på Hammerfest sykehus er en ettertrykkelig påminnelse om at en pandemi ikke styrer unna distriktene, selv om det finnes færre mennesker å ta av. Vi må som alle andre forvente at Covid 19 har global utbredelse i ordets rette forstand, selv om de store byene er mer utsatt.

Det betyr at det straffer seg å senke skuldrene uforholdsmessig mye, enten vi er her eller der. Vi må videreføre de gode smitteverntiltakene hver og en har ansvar for, både for oss selv og andre. Det er den solidariteten vi alle må forvente og forholde oss til, så kan ingen gardere seg 100 prosent mot at lokalsamfunn blir overmannet av smitte og omfattende karantene.

Sykehusbyen og petroleumsprovinsen Hammerfest er ekstra utsatt på grunn av stort antall helsepersonell utenfra og dermed mange som reiser til og fra byen. Pasientene kommer fra hele regionen til det som er en pendlerby.

I bunn og grunn er små lokalsamfunn ekstra sårbare når smitten sprer seg, blant annet fordi kapasiteten i helsetilbudet er sterkt begrenset.

Det var årsaken til at Alta, som har 21.000 innbyggere og direkteruter med fly til hovedstaden, var ekstra påpasselig da det hele tok av rundt 12. mars.

En ekstraordinært tøff vinter og manglende beredskap ved et eventuelt omfattende sykedomsutbrudd, gjorde at Alta kommune valgte en streng tilnærming internt i Alta og deltakelse i den omstridte søringkarantenen, som først og fremst handlet om å få elever og studenter hjem. Fly er som sådan en trygg reisemåte, men det handler om at reisende forflytter seg raskt, fra røde soner til eksempelvis mindre steder med redusert kapasitet.

Til tross for det relativt store folketallet i Alta-regionen, kunne Altaposten i vinter avsløre at de eneste respiratorene befant seg i tilfluktsrommet i Komsa. I en gitt situasjon ville Klinikk Alta og den kommunale tilbudet være svært beskjedent ved en krise. I stedet har Alta vært svært heldig, med null smitte fra april og det neste halvåret. Igjen er det reisende fra røde land som forårsaker smitte, så vekstsenteret i Finnmark har vært forskånet fra de store utslagene. Slik behøver det ikke være i fortsettelsen, selv om vi nok en gang lar oss imponere over den stødige stedlige ledelsen vi har i kommunen.