– Det skader ikke med politikere som følger med i timen

– Veien er svært viktig for både Loppa og Hasvik, skriver Altaposten på lederplass.

Thor-Harald Seljevoll i Sp.  Foto: Anne Mari Aalberg

leder

Loppa-politiker Thor Harald Seljevoll (Sp) kom i vår med en foruroligende varsel om flere hundre millioner kroner som var fordunstet i forbindelse med sammenslåingen av Troms og Finnmark. I forrige uke dukket 193 millioner kroner opp på prioriterte rassikringsmidler for Riksvei 882, så det skader ikke å ha politikere som følger med i timen, spesielt når det er mange som river og sliter i de samme midlene.

Spesielt foruroligende var det at de politisk ansvarlige i den nye fylkeskommunen hadde et svare strev med å redegjøre for hvor de allerede lovede veimidlene var blitt av – i den grad det var mulig å få tilbakemelding overhode. Ingen kan la seg overraske over at en overgang er krevende når to fylkeskommuner slås sammen, men for spesielt Loppa kommune betraktes utbedring av fylkesveien som et være eller ikke være. Da må man vite at hardt tilkjempede midler er en del av framtidsvisjonen for to små kommuner i den nye storfylket.

I en slik situasjon er det flott at Loppa-politikerne tok tverrpolitisk affære. Her har man jobbet sammen for å understreke viktigheten av rassikring og utbedring, slik det nå blir i en seksårsperiode framover. Selv om noen kanskje mener at tålmodighet er det beste – og at ting har en tendens til å ordne seg – foretrekker vi politikere som går på barrikanden for å forsikre seg om at veien blir tatt på alvor.

Ordfører-partiet inviterte Troms og Finnmark fylkeskommune på en aldri så liten befaring – og få ting er mer effektivt enn at beslutningstakerne ved selvsyn får se hvilke utfordringer som venter, enten det er på selve veien eller i høyden over veien.

Fire prosjekter skal nå gjennomføres på 882 fram til 2026, i tillegg til at tunnelen utbedres videre. I tillegg har Loppa kommune svært hårete mål for en løsning i Øksfjordbotn og hvorden det hele skal «skjøtes» inn mot E6. Visjoner er til for å jobbe videre politisk, en kraft vi ikke skal undervurdere. Vi tror det er langt opp og fram.

Den jobben som skal gjøres i tiden framover er viktig for Loppa, uavhengig av hvilket knutepunkt som velges for transporten i store deler av Vest-Finnmark. Vi mener det er fornuftig å satse på Langnes, blant annet av hensyn til Hasvik, men vi har naturligvis ingen problemer med å skjønne at en slik løsning skaper frykt for å havne mellom to stoler.