– Et varsel om kulturell avmagring

– Ringvirkningene er enorme, skriver Altaposten om kulturlivets kamp.

Kulturlivet på hele kloden sliter med å holde hodet over vann og markerte det med rødfarge globalt.  Foto: Alta kultursal

leder

Onsdag kveld ble Alta kultursal og en rekke bygninger rundt om i verden «utstyrt» med et rødt lysskjær, en illrød flamme som varsler alvoret i den kulturelle avmagringen som brer om seg globalt.

Koronapandemien er noe mer enn økonomisk nedstenging og nedsmelting. Konsekvensene og ringvirkningene er fundamentale for opplevelser og bevegelsesfrihet, albuerommet som skaper en dybde og mening i tilværelsen for svært mange.

For noen er kultur, også i begrepets videste forstand, et overflødighetshorn som blir relevant når basale behov er oppfylt, som mat, bolig, varme og trygghet. I en moderne verden er kultur mer enn som så, for mange selve næringen til innsikt, debatt og et meningsfylt liv. Kulturnæringer har også vokst eksplosivt de siste tiårene, og mange av de aller største konsernene i verden styrer med kultur. I kombinasjon med reise har det også skapt en helt annen mobilitet og frihet.

En samlet kulturbransje blør, men vi tror også det er en kulturell navlestreng som innsnevres. Den er sterkt integrert i vår opplevelse av ytringsrommet, visuell tenkning og det som gjerne kalles for bolyst. Mange sjangere og bransjer lever også i et tett avhengighetsforhold, som utelivsbransjen med scene og musikere, for ikke å snakke om spesialister på lyd og lys som er sentral infrastruktur for festivaler og andre arrangementer.

Kompetanse og kunnskap er en nøkkel, gjerne ervervet over flere år. Uten lyd- og lyskompetansen til Valy, er det ikke enkelt å arrangere Alta Live. Alt henger sammen. Forsvinner bookingkrefter må kontaktnett bygges opp på nytt – og ikke minst vil det tette forholdet mellom kulturutøvere og publikum kjølnes. Det handler nemlig om nærhet til opplevelser, også i tid. I tillegg kommer ikke frivilligheten og dugnadsånden av seg selv, den må vedlikeholdes gjennom felles opplevelser og entusiasme.

Koronakrisen har kanskje gitt et betimelig oppvekker for mange når det gjelder nærhet og bærekraft, men vi tror kostnaden og gjenreisningen av kulturelt mangfold vil ta mange, mange år. Det var nok også poenget med de blodige, røde lyskasterne som var å skue rundt om i hele verden.

Både lokale og nasjonale politikere må ha øynene åpne for hva det innebærer at kultur og kulturnæringer havner på sotteseng, både i form av økonomisk bankerott og verdier man kanskje ikke sorterer under debet og kredit.