– Åpenhet som bringer oss framover

– Det trengs kunnskap for å bekjempe fordommer og tabuer, skriver Altaposten på lederplass.

Ann-Connie Strifeldt har fått med seg ungdomsskoleelevene på «Innsats for andre», til å samle inn penger til Demensaksjonen 2020. Bak står Ingrid Hansen, Elita Magdalena Amundsen og Eivind Hesjevik.  Foto: Bjørn Martin Lyng

leder

Det finnes mange brutale sykdommer å forholde seg til, både som syke, familie og venner. Vi skal ikke gradere eller rangere sykdomsbildet i forbindelse med ulike diagnoser, men vi tror mange ser hvor uendelig vondt det er å miste sine nærmeste bit for bit, slik Ingvild Strifeldt Arntzen beskrev pappas sykdom i Altaposten forleden.

Åpenhet er ekstremt viktig når det gjelder demenssykdom og Alzheimer, sykdommer som i mange år har vært forbundet med tabuer og fordommer. Nettopp familien Strifeldt Arntzen skal ha all tenkelige takk for at de i årevis har gitt ansikt og stemme til en sykdom, som gjerne rammer våre foreldre og besteforeldre. De som for mange har vært det tryggeste ankeret i livet.

De siste årene har imidlertid den kroniske hjernesykdommen rammet mennesker i 50- og til og med 40-årene. Det har kastet hele familier inn i en berg- og dalbane av følelser, med både nære stunder og den komplette avmakt. Over tapt helse, tapte minner og kanskje tapte illusjoner over manglende forståelse fra omgivelsene – eller et hjelpeapparat som har brukt sin tid for å fange opp hvor krevende og omfattende sykdommen er.

Alta kommune har etablert et kompetansesenter på Elvebakken og bygger nå et omsorgssenter i Alta sentrum, som forhåpentligvis tar spekteret av eldre på alvor. Vi trenger eldreomsorg som fanger opp bredden og mangfoldet, som tar hver og en på alvor. Som prioriterer ulike behov på en verdig måte, som anerkjenner at også eldre trenger aktivisering og en meningsfull dag.

Fundamentet er likevel at vi jobber med holdninger knyttet til lidelser som kan være usynlige. Der et armbrudd møter forståelse og empati, blir gjerne psykiske lidelser, nervesykdom og hjernesykdom møtt med distanse og ubegrunnet skamfølelse. Det er arv vi må riste av oss. Dette er sykdommer som i stedet fortjener kunnskap, innlevelse og integrering – og ikke minst den åpenheten demensforeningen byr helhjertet byr på. Nylig rekrutterte de ungdomsskoleelever til å være med som omsorgspersoner, en fin måte å spre forståelse.

Siden 12. mars har mange hatt det ekstra vondt, der smitteverntiltakene har gjort det krevende og til dels umulig å pleie kontakt med sine nærmeste. Det er naturlig, all den tid eldre og syke har vært den mest utsatte risikogruppa. I denne perioden kan det sikkert diskuteres om prisen er for høy, uten mulighet til å gi sine foreldre en klem, men vi velger for vår del å hylle ansatte i omsorgsyrkene, som har vektet ulike hensyn og gjort sitt aller ytterse for å skape trygghet for familiene og rydde plass til forsvarlige besøk