– På tide at visjoner blir til investeringer

– Prisverdig at statsrådene drar nordover for å lytte, skriver Altaposten på lederplass.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er i Alta for å få innspill i dag.  Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

leder

Det er prisverdig og klokt at 12 regjeringsmedlemmer tar turen nordover for å snakke med innbyggerne i landsdelen, om det som befinner seg rett utenfor stuevinduet. Det er likevel evnen og viljen til å lytte til det som blir sagt som er prøvesteinen. Blant utfordringene er å «lande» mange av visjonene, det vil si virkeliggjøre de mulighetene som finnes i nord og gjøre dem til nasjonale satsinger – og investeringer.

Forrige nordområdemelding kom nemlig for ni år siden og mange har kanskje fått en snikende følelse av det meste er parkert. Det har blitt for mye prat. Det forplikter når statsminister Erna Solberg hevder at «nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde.». Det har vi strengt tatt hørt de siste 15 årene fra politikere med tilhold i ulike leire. Nå er tiden inne for å konkretisere og bruke nasjonale muskler i form av verktøyene som finnes, enten det er Nasjonal transportplan eller andre planverk som tas i bruk. Drømmer og visjoner er viktig, men ikke hvis de viskes ut av tidens tann, uten at noen bryr seg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som gjester Hammerfest og Alta i dag, påpeker overfor Altaposten at mange savner linken mellom næringsliv, utdanning og innovasjon. Det tror vi blir en nøkkel for gjennomføringsevnen. Kompetanse og nytenkning blir ekstremt viktig for å kunne ta i bruk de naturgitte fortrinnene vi har i form av nærhet til råstoffer og den strategiske posisjonen. Arktis tiltrekker seg oppmerksomhet fra supermaktene – og investorene vil raskt tenke i de samme banene.

Holdningene er en utfordring, i den forstand at 12 statsråder er langt fra sitt kjente kvartal og har en tendens til å tenke at man i nord strør om seg med almisser. Innstillingen både i nord og blant rikspolitikerne bør heller være at dette er rette stedet for å investere i framtiden, enten det er nordøstpassasjen, fisk, turisme eller energi som er drivkraften. Da må også veier, kaier og annen infrastruktur være på plass.

Gårsdagens utspill fra Knut Arild Hareide, om å utsette samferdselsprosjekter, klinger derfor dårlig.

Annen infrastruktur er også avgjørende: Den digitale motorveien må være med, kraftlinjene må gi oss trygghet og strømforsyning, i tillegg til at erfaringene er at attraktive arbeidsplasser henger nøye sammen med bolyst. Verdikjeden må være ubrytelig, så må også vi ha evnen til å tilpasse oss endringer. Enten det skyldes klima, korona eller reformer som tvinger seg fram av demografiske årsaker.

Finnmarks rolle i forhold til suverenitet og geopolitisk plassering er viktigere enn noensinne. Vi møtte det døve øret da myndighetene trakk seg forsvarsmessig ut av Finnmark, men det viste seg at kortsiktige veivalg straffer seg. Nå bygges det opp, naturlig nok hvis man mener noe med å være i en forsvarsallianse.

Hvis Nord-Norge er en viktig del av Norges «kapital», må man også være villig til å satse. Det koster noe mer enn tankespill og visjoner, men det må betraktes som investeringer til felles beste for nasjonen.