Anleggsbransjen løfter Alta

Altaposten skriver på lederplass at anleggsbransjen gir Alta et løft selv i en tid da andre byer sliter med negativ korona-effekt

Altas framtid hviler på at byggebransjen fortsetter sin positive utvikling.  Foto: Jarle Mj¯en

leder

Vi har tidligere dette året på lederplass hyllet en bygge- og anleggsbransje i Alta som er sterkt innovative. Med sin konkurransekraft er de blitt beinet som veksten i Nordlysbyen og Alta-regionen hviler på. Innbyggere og politikere i Alta bør derfor ha anleggsbransjen i Alta-regionen med i sin aftenbønn. Ikke minst i en tid hvor koronakrisen slår ut næringslivet i lokalsamfunn etter lokalsamfunn, er maskin- og byggentreprenørene en sikker leveranse av arbeidsplasser og inntekter som holder hjulene i gang i Finnmarks vekstsenter.

Det legges merke til over hele landet måten bygge- og anleggsbyen i Finnmark har møtt en stagnasjon i lokale markeder. For enkelte bedrifter er ikke markedet kun innenfor det nye Troms og Finnmark fylke, men de deltar i anbudskonkurranser over hele Nord-Norge, og faktisk over hele landet. HAK Entreprenør AS, entreprenøren som har spesialisert seg på å bygge bruer, er en av disse. De har vunnet anbud langt utenfor fylkets grenser, faktisk også utenfor Nord-Norge. Da de vant anbudet om å bygge Tana bru medførte det at også X5 Elektro kom i posisjon til å sikre seg en av de mest utfordrende og beste kontraktene i selskapets historie. På samme måte har flere maskinentreprenør utvidet sitt markedsområde, ikke minst Svein Thomassen AS som har vært «over hele landet».

Det ble til slutt totalentreprenør Consto som fikk byggingen av milliard-prosjektet Nye Hammerfest sykehus, men flere Alta-firma er involvert. Det være seg lokale bedrifter som X5 og Jaro. Sammen med Nitek har de fått kontrakter som bør varme, ikke minst i usikre tider som vi nå er inne i. De kan være stolte over oppdragene som er et kvalitetsbevis, men hele lokalsamfunnet må være bevisst på hvilke ringvirkninger denne verdiskapningen gir.

Det er ikke minst viktig med noen sterke lokomotiv når geografiske forretningsområder skal utvides. I Alta har Harald Nilsen AS hatt en rivende utvikling, ikke minst de siste 20 år. Nøkternhet, men ikke minst en sterk kvalitetsbevissthet, har vært en nøkkel. Sett utenfra har kvalitet ofte trumfet det å kunne hanke inn kortsiktig gevinst. I jakten på kvalitet har det å bygge opp en stabil, egen arbeidsstokk vært avgjørende, og bedriften er også ledende på bruk av lærlinger. Det siste er en nøkkel til stabil og god egen kompetanse, men også svært viktig for å gi lokal ungdom mulighet til å gå inn i en næring som alt tyder på blir Altas viktigste også de neste 20 år. I korona-tiden vi er inne i er også ungdom spesielt utsatt på arbeidsmarkedet, og det er derfor godt å se at suksessbedriftene innen bygg- og anlegg tar egenrekruttering på alvor.

Harald Nilsen AS er på mange måter bedriften mot strømmen. Der andre over det ganske land i koronatiden har som mål i beste fall holde aktivitetsnivået de hadde da krisen inntraff, har Alta-bedriften hanket inn den ene kontrakten etter den andre. Et lite regnestykke tilsier at de har en oppdragsportefølje på 400 millioner kroner, der de bygger alt fra Kvalsund skole til ny klinikk i Brønnøysund. Begge de to nevnte er kontrakter på over eller tett på 100 millioner kroner. Total ordrereserve er etter det vi forstår en tillnærmet fordobling i bedriftens ordrebøker.

For underskogen av mindre aktører er de store anbudene næring til både bunnlinje og investeringer, i tillegg til at de gjerne skal håndtere et nærmarked hele året. Vi ser ingen umiddelbar fare for de mindre entreprenørene i Alta. De ser ut til å klare seg godt, kanskje ikke minst fordi de får ha markedet med mindre og mellomstore anbud for seg selv uten at de raides av de største aktørene som er opptatt av å fullføre oppdrag i en langt større størrelse.