– Vi kan ikke ta lett på faren for smitte etter ferien

– Det er en sunn refleks at innbyggerne er opptatt av smittefare, enten det er turister eller sykepleiere, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

leder

Melding om to nye koronatilfeller i Finnmark en fredagskveld er kanskje ingen krise, men vi lar oss berolige av at den lokale kommuneledelsen i Alta reagerte raskt og tok meldingen på høyeste alvor. Det viser at man er på tå hev og ikke kan heve seg over det risikobildet vi ser i resten av verden.

En ny nedstengning er det ingen som ønsker seg – og framfor alt handler det fortsatt om å sette liv og helse først.  Nå viste det seg at meldingen var falsk alarm og handlet om lokale som har testet seg andre steder, men vi håper at både folk flest og beslutningstakere velger å være hard i klypa. En rekke ulogiske og inkonsekvente utslag av reglene kan skape irritasjon, men i sum har det vist seg at føre vâr-prinsippet har vært det mest ansvarlige.

Smittesituasjonen i landet viser at myndighetene har god kontroll, men det er gode grunner til å være påpasselig i fortsettelsen. Vi må forholde oss til det som skjer rundt oss i verden og forvente at ferieavvikling kan endre situasjonen raskt.  Ved midnatt hadde vi 8.947 registrerte tilfeller at koronasmitte. De foreløpige tallene fra Folkehelseinstituttet viste at landet hadde 11 tilfeller siste døgn og at ni personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, ifølge tirsdagens tall fra Helsedirektoratet.

Det er fortsatt registrert 251 døde som følge av sykdommen. Det er kanskje ikke noe høyt tall, men det er fortsatt 251 mennesker som blir savnet av sine nærmeste – og det overordnete målet må fortsatt være å unngå sykdom, spesielt for utsatte grupper som kronisk syk og eldre.

Det betyr at vi vasker hendene og holder en viss distanse, men også ivaretar sunn fornuft og opptrer rasjonelt og sivilisert overfor hverandre.

Vi synes det er en sunn refleks at innbyggerne er bekymret for at smittevernreglene ikke blir overholdt, enten det er at svenske sykepleiere som skal jobbe i hjemmetjenesten sjekkes skikkelig i forkant, eller at turister som siger inn i fylket må ha tillatelser i orden. Hvis vi mener noe med å unngå en smittebølge denne høsten, er det nødvendige å bortvise turister som ikke respekterer reglene. Etter vår mening er det også klokt å ha en beredskap knyttet til reisende som kommer til Finnmark, inkludert de som kommer hjem etter ferien.

Framfor alt må vi alle respektere hverandre og vise hensyn. Terskelen for å bli alvorlig syk er svært forskjellig – og en potensiell helsemessig trussel håndteres svært forskjellig av enkeltpersoner. Det må vi ikke ta lett på.