«Frisk» uttelling på nytt sykehus

Sammen og samlet kan Altas bygge- og anleggsbransje virkelig slå seg på brystet, skriver ansvarlig redaktør Rolf Edmund Lund, på lederplass.

(Illustrasjonsbilde)  Foto: Arkiv

leder

Alta-bedriftene er som vanlig på offensiven når store oppdrag er innenfor rekkevidde – og viser nok en gang avgjørende konkurransekraft.

Totalentreprenør Consto styrer byggingen av milliard-prosjektetet Nye Hammerfest sykehus og har temmelig sikkert god oversikt over hva som leveres fra bygg- og anleggsbyen i Finnmark.

Fagmiljøet og tidligere leveranser fra bransjen i Alta er god å ha med seg når man skal konkurrere både høyt og bredt. Lokale bedrifter som X5, Jaro og Nitek har fått anbud som bør varme, kanskje spesielt i uforutsigbare tider. De kan være stolte over oppdragene som er et kvalitetsbevis, men hele lokalsamfunnet må være bevisst på hvilke ringvirkninger denne verdiskapningen gir.

Selv om bygg- og anleggsbransjen klarer seg rimelig bra for tiden, har koronaen skapt en viss usikkerhet i hele samfunnsmaskineriet. Spesielt i privat sektor kan sporene fra en virksomhetsstans skape forsinkelser i oppdragsmengden, som dermed har konsekvenser i mange år framover. Da er det spesielt attraktivt å få trygge, offentlige anbud, selv om smalhans i spesielt kommunesektoren heller ikke er godt nytt på litt lengere sikt.

Vi har flere store og toneangivende entreprenører som hanker inn oppdrag jevnt og trutt, med Harald Nilsen AS i spissen. Et lite regnestykke tilsier at de har en oppdragsportefølje på 400 millioner kroner, der de bygger alt fra Kvalsund skole til klinikk i Brønnøysund. Sammen og samlet kan Altas bygge- og anleggsbransje virkelig slå seg på brystet – og vi tror en skjerpet hverdag med mange om beinet gir kvalitet i andre enden. Andre har spesialisert seg på høyt nivå, enten det er betong fra Jaro eller bruarbeid signert HAK. Det gjelder å se mulighetene, slik vi er vitne til gjennom hele året. Det er forbausende få som kneler likviditetsmessig, selv når det er lavkonjunktur.

For underskogen av mindre aktører er de store anbudene næring til både bunnlinje og investeringer, i tillegg til at de gjerne skal håndtere et nærmarked hele året. Bransjen har en egen evne til å snu seg raskt rundt og det er slett ingen hindring at man søker gode samarbeidspartnere i nord, som vi ser når X5 og Gagama finner sammen.

Denne smidigheten og tilpasningsdyktigheten er en annen kvalitet som betyr mye, for eksempel hvis kapasiteten blir for liten til store oppdrag for en enkelt aktør. Fokuset på å rekruttere fagfolk i eget nærområde tror vi også er svært klokt, selv om utenlandske medarbeidere tidvis har vært avgjørende for å lande store oppdrag. Gratulerer og lykke til!

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør