Stramme regler for helsepersonell

Vi tror alle er smertelig klare over at Norge er avhengig av import av arbeidskraft, ikke minst helsepersonell, skriver redaktør Rolf Edmund Lund, på lederplass.

(Illustrasjonsbilde)  Foto: Gorm Kallestad

leder

Ikke så rent sjelden er det svenskene som har kommet oss til unnsetning, blant annet som sommervikarer, men det betyr ikke at det er verken klokt eller fornuftig å liberalisere smittevernreglene for å holde hjulene igang.

I Alta er det alene behov for 20 svenske pleiere, blant annet i hjemmetjenesten. Etter en tøff vinter skjønner alle at det er behov for både ferieavvikling og mindre press på yrkesgrupper som har stått på sent og tidlig. Vi tviler på at noen har intensjoner om å stigmatisere svenske sykepleiere eller svensker i sin alminnelighet, men vi anser det som selvsagt at man tar forholdsregler i helseinstitusjoner når det kommer personell fra land som har vært utsatt.

Denne gangen handler det om våre høyt skattede naboer som har illevarslende tall, blant annet fra Nord-Sverige. Det gjør naturligvis mange bekymret – og vi er derfor glade for at man i Alta har tatt testregimet på alvor. Altaposten fikk tidlig bekymringsmeldinger om svenske ansatte som kommer til Norge.

Etter vår mening burde det likevel være naturlig med en test i god tid før ankomst til Norge og den aktuelle arbeidslassen, slik at dette kunne supplere kravene til almentilstand og andre «sykdomstegn». Det handler fortsatt om et virus som er er farlig, ikke minst for eldre og særskilte pasientgrupper. Da er forventningen at man utvikler gode systemer for å unngå smitte.

Covid-19-forskriften åpner opp for at personell som jobber i samfunnskritiske funksjoner får dispensasjon fra karanteneplikten, men at de da må være i karantene på fritiden de 10 første dagene. Vi mener det er naturlig å ha tidsmarginer for å være på den trygge siden, så tror vi alle skjønner at det ikke er personlig mistenkeliggjøring av dem som kommer, for eksempel fra vikarbyrå.

Eksemplene fra Helgeland og Nordfjord viser at man ikke kan være nøye nok på helseinstitusjoner. At kolleger og pasienter blir smittet på denne måten svekker tilliten til både myndigheter og «dugnadsprosjektet». Vi har mer enn nok av merkelige utslag av regelsettene. I en evaluering må dette bli vektlagt nøye, slik at fellesskapet bevarer den roen og tilliten som trengs.

Vi mener samfunnet skal sveives i gang på forsvarlig vis. Det innebærer at man fortsatt er vâr for at det kan blusse opp igjen, kanskje spesielt etter eventuelle feriereiser. Å være kollektivt ansvarlig er krevende for alle, men vi tror også alle vil dra nytte av en felles innsats og forståelse om hvor viktig det er å ta hensyn.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør