– Endelig grønt lys for Lille Skoddevarre

–Vestsiden trenger boligbygging nå, skriver Altaposten på lederplass.

Ole Steinar Østlyngen og Monica Nielsen.  Foto: Jarle Mjøen

leder

Det bred partipolitisk enighet om at det er grunn til å juble for at Staten har trukket innsigelsen for Skoddevarre boligfelt. Det betyr at innsigelsen ikke lenger stopper for å sikre vestsiden av byen Alta utvikling. Jubelen har imidlertid en en aldri så liten bismak; kun 130 av de 650 boenhetene som er avsatt i arealplanen i det nye Skoddevarre-feltet kan bli realisert, før avlastningsveien har blitt vedtatt realisert. Samtidig er det neppe realistisk at de 130 boenhetene vil kunne stå ferdig før rundt 2030. Av de noe over 100 boenhetene er anslaget at 30 til 40 prosent kan være eneboliger.

Det er dessverre tiden det tar å realisere nye felt fra de første vedtakene er gjort. Vestsiden av Alta trenger boligbygging nå, og et eksempel på tiden det tar å utvikle og få realisert felt er Skogheim, det som på folkemunne heter Bangjordet. Nå vil neppe realiseringen av første byggetrinn av Skoddevarre ta ti år, men om boligene kommer opp her før i 2026, vil det være overraskende. Det betyr at den vestlige delen av byen Alta vil ha ha liten vekstkraft de nærmeste årene.

Noe vil kunne rettes på med leilighetsprosjekt sentralt i Bossekop, men det ser likevel tynt ut med nye boenheter de nærmeste årene. Et positivt utviklingstrekk er at at det vestlige nærområdet, Øvre Alta, kan komme inn med en del eneboliger, og kanskje også konsentrert småhusbebyggelse dersom politikerne sier ja til omregulering av Camp Alta, den ene campingplassen i Øvre Alta. Det er forøvrig planlagt 150 nye boenheter i området Øvre Alta, og av disse er det i arealplanen sagt at 109 skal være eneboliger. Spørsmålet politikerne må stille seg er om utviklingen med å bygge ned campingplasser til bolig kan forsette, eller om framtidens reiselivskommune nå er kommet ned på et minimumsareal som kan huse denne virksomheten.

For Ole Steinar Østlyngen og ordfører Monica Nielsen må det være ekstra gledelig å få en start på Skoddevarre-feltet. Ap har, og ikke minst Østlyngen, pekt på Skoddevarre som nøkkelen til å få økt tilgangen på eneboliger og få ned boligprisen gjennom god markedstilgang. Mantraet har vært at det til enhver tid skal være ledige kommunale enboligtomter til selvkost. Ap har derfor sammen med posisjonspartiene lansert en satsing på Skoddevarre, og har satt av planleggingsmidler. Lite har imidlertid skjedd, og først for vel ett år tilbake ble planlegging startet med utgangspunkt for å få til en trinnvis utbygging.

Den strategien har man lykkes med. Selv om realisering av avlastningsveien kun er en framtidsdrøm, har altså Statens vegvesen gitt etter og godkjent et første byggetrinn av Skoddevarre-feltet. Da Statens vegvesen i 2019 la inn innsigelsen mot Lille Skoddevarre ble det gjort på grunn av sterk bekymring for trafikkveksten. I kombinasjon med at Alta kommune, eller Staten, ikke ser ut til å bli enige om hvordan en ferdig detaljplanlagt trase for avlastningsveien fra Hjemmeluft til Alta sentrum skal finansieres, kunne derfor ikke vegvesen gi grønt lys for boligfeltet. At de nå tillater bygd 130 boenheter er vel og bra. Likevel er 520 boenheter i feltet kun en framtidsdrøm. Veimyndighetene er krystallklare på at de ikke kan realiseres før avlastningsveien er bygget.

Forslag til kommuneplanens arealdel gjelder fra 2019 til 2040. Selv om det nå kommer en del felt med hovedsak eneboliger og leilighetsprisjekt er kommunen fortsatt langt unna målet om til enhver tid ha ledige eneboligtomter. Da nytter det lite med at det i planer er nærmere 5000 boenheter, og av disse nær 900 eneboligtomter. Det ser pent ut på papiret, men dersom boenhetene blir på papiret vil tomte- og boligpresset fortsette, forhåpentligvis ikke helt fram til 2040. Av de nye planlagte boenehtene er kun 19 prosent eneboliger.