– Gi de unge en sjanse

– Det er overhengende fare for at de unge havner bakerst i køen, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Arkiv

leder

Koronakrisen og stillstand i næringslivet kan bli spesielt utfordrende for ungdom og unge voksne. Faren for at de blir stående bakerst i køen i arbeidsmarkedet er overhengende – og da trenger vi både langsiktighet i næringslivet og en offensiv offentlig forvaltning som ser viktigheten av rekruttering.

Spillereglene i arbeidslivet, blant annet ansiennitetsprinsippet, gjør at mange unge arbeidstakere har fått store og uventede utfordringer. I starten på en yrkeskarriere kan det bli temmelig nedbrytende at ting settes på vent, enten det er lønn eller muligheter. Derfor er det så viktig å komme igang raskest mulig, slik at bedriftene har grunnlag for avslutte permitteringer og hente folk tilbake i ansettelsesforhold.

Situasjonen skaper naturligvis også stor usikkerhet for de som er på terskelen til arbeidslivet og har gledet seg til å tjene egne penger etter utdanning. Mange svarer med å forlenge utdanningen, noe som kan være en god løsning, mens andre er pent nødt til å tenke alternativt for å jobbe, i påvente at utdanningen brukes til det den er ment for.

I dagens avis har vi fokus på lærlingsituasjonen. I byggebransjen har blant annet Harald Nilsen AS vært bevisst på viktigheten av å rekruttere lokalt, slik at man ikke blir for avhengige av «import» av arbeidskraft. I Alta har vi tidvis vært helt avhengige av å hente arbeidsfolk fra andre land, eller andre deler av landet. De gjør en utmerket innsats, men det fører til at næringslivet blir ekstremt sårbar for sesongbetonte svingninger i tilgangen på arbeidskraft.

Nå er det ikke alle som har en ordrereserve som de største entreprenørene i Alta, men vi mener den langsiktige tilnærmingen er eksempel til etterfølgelse. Det er greit å ha en økonomisk buffer når kriser oppstår, men det er også fornuftig å ha tilgang på gode medarbeidere når markedet åpner seg og oppdragene kommer.

Det offentlige rammes ikke så hardt og brutalt av en slik krise, i hvert fall ikke før budsjettene friseres med hard hand når blant annet skatteinngangen stuper. Derfor er det viktig at kommuner, fylkeskommuner og staten er proaktive. Alta kommune har snudd seg raskt rundt og har forsert en rekke prosjekter – og Troms og Finnmark fylkeskommune er først ute landet med en NAV-avtale for samarbeid om opplæring av unge. Når to så store aktører går sammen for de unge, bør det monne. Arbeidsrettede tiltak og god oppfølging er stikkord, uavhengig hvor man bor i det langstrakte fylket.

I mange år har vi sett hva fenomenet drop outs fra videregående skole gjør med unge folk, som gjerne ender opp i en ond sirkel, på drift i et samfunn som behøver flere hender og påfyll av unge arbeidstakere. Vi må for alt i verden unngå at årsklasse etter årsklasse møter et vegg når de er klare til å starte på yrkeskarrieren.