Venstres redningsaksjon

Når Venstre involverer en rekke av sine sentrale kanoner i et lokalpartimøte i nord, viser det først og fremst hvor viktig det er å ha lokalpolitikerne med seg. Og at et parti som sliter med å holde hodet over sperregrensa, trenger hver eneste stemme, skriver redaktør Rolf Edmund Lund på lederplass.

På besøk på fødestua i Alta, Tommy Hæggernæs, Carl-Erik Grimstad og Trine Noodt  Foto: Jarle Mjøen

leder

Virkeligheten har en tendens til å innhente politikere som bruker store ord fra talerstolen, spesielt når de på et senere tidspunkt havner i regjering, der kryssende interesser krever kompromisser. For Venstre lokalt og sentralt har det blitt en gordisk knute, som kan gi stemmeflukt i stortingsvalget neste høst.

Vi er enige i at valgboikott er et sterkt virkemiddel fra tillitsvalgte, som langt på vei fungerer som å skyte seg selv i foten. Uten å drive valgkamp for sitt parti, skyver man velgere over til andre, og kanskje til og med til andre siden av det politiske spekteret. Det kan i ytterste konsekvens gjøre at man heier på politikere med andre verdier og helt andre prinsipielle holdninger.

Utfordringen for Alta Venstre er at de har brukt mye politisk kapital på den helsepolitiske kampen for fødeavdeling og akuttilbud, med ubetinget støtte fra sentralt hold. Når partiet i posisjon svikter lokalpartiet, er følelsen av å bli avkledd temmelig klam, så klam at man vil slite med å stå rakrygget på torget neste høst. Spesielt i Alta, der saken er så betent og rekrutterer 7.000 mennesker til sykehustog.

Det er ikke opplagt at justeringer av partiprogram har noe som helst betydning hos dem som bestemmer. Velgerne. Om de ikke boikotter, så kan de rett og slett bli sittende hjemme. Alta Frp har fått smake på den samme følelsen, der partiet i regjering ikke fikk gjennomslag i sykehussaken og der kongekrabbesaken havnet i dødvannet. Så kan man naturligvis komme sterkere tilbake når tvangstrøya er tatt av, men velgerne er naturligvis ikke fri for hukommelse. Det kan hjemsøke flere partier hvis Granavolden-erklæringen ikke blir fulgt opp i forhold til organiseringen med UNN som paraply.

Til syvende og sist vil et valgresultat bli sterkt påvirket av «vektingen» av saker fra velgerne. De som velger utfra en helhetlig tilnæring, basert på hvor de hører hjemme prinsipielt og verdimessig, pleier å være mer lojal, mens andre har èn eller få saker som overskygger det meste, som eksempelvis miljø, skole eller helse.

I Alta har helsepolitikk vært avgjørende for mange i en årrekke, der spesielt Ap har fått smake pisken på grunn av manglende støtte sentralt og hos fylkespartiet. Tidligere har det gjerne handlet om lokalisering og en helhetlig utredning. Nå dreier kampen seg mer i retning tjenestetilbudet ved Klinikk Alta, inkludert fødetilbud og evnen til å hjelpe folk som blir akutt syke.

Når Venstre involverer en rekke av sine sentrale kanoner i et lokalpartimøte i nord, viser det først og fremst hvor viktig det er å ha lokalpolitikerne med seg. Og at et parti som sliter med å holde hodet over sperregrensa, trenger hver eneste stemme.


– Akuttilbudet i Alta vil stå i Venstres program

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) utformer helsedelen i partiprogrammet for stortingsvalget.Årsmøte stilte ultimatum:

– Blir ikke valgkamp uten at vi har resultater å vise til

Venstre-toppene hadde tatt turen fra Oslo til Alta for å møte frustrerte partivenner.– Håper å få fram at vår lojalitet er hos folk

Alta Venstre stiller knallharde krav for å gå ut i valgkamp.