– Dramatisk vekker

– Det er en lettelse at lokalsamfunnet ble forskånet fra nye tragedier, skriver Altaposten på lederplass.

Dronebildene tatt av Vidar Heitmann viser hvordan det ser ut på Kråknes etter kvikkleireskredet onsdag ettermiddag.  Foto: Vidar Heitmann

leder

Det omfattende og dramatiske raset ved Kråknes onsdag  har gjort sterkt inntrykk på innbyggerne, simpelthen fordi naturens muskelspill  gang på gang viser hvor skjør og hjelpeløs vi blir i møtet med disse kreftene.

Det kunne blitt så mye verre hvis kreftene hadde blitt sluppet løs i pinsen, da mange var samlet på Kråkenes og flere av beboerne ante uråd etter et mindre ras. Et forvarsel om det som var i gjære i vårløsningen etter en snefylt vinter.

Til alt hell slapp altasamfunnet en ny tragedie. Ingen menneskeliv gikk tapt. Vi bagatelliserer på ingen måte materielle skader og de følelsesmessige omkostningene det er å se barndomshjem seile ut på sjøen, men det er noe helt annet enn å miste sine kjære. Det er en lettelse at lokalsamfunnet ble forskånet fra nye tragedier.

Bildene fra Kråkenes kan være en vekker. I en kommune med betydelig innslag av kvikkleire, er det essensielt med grundige prosesser før det tillates aktivitet og bygging. Det er en grunn til at man ikke kan forsere grundige vurderinger av større inngrep i forbindelse med bygg- og anleggsaktivitet.

Vi må leve med at fagmyndighetene gjør tidkrevende undersøkelser, som man har gjort i Talvik. Det er også en av grunnene til at gang- og sykkelvei til Amtmannsnes har drøyd så lenge. I lys av det som skjedde på Kråknes, er det kanskje behov for en ny gjennomgang . I det minste er det behov for at NVE ser nøye på årsaken til skrekkopplevelsen vest for Alta – og tar en risikovurdering med friske øyne. Dette var ikke engang regnet som det mest kritiske området.

Det er betryggende at distriktsingeniør Anders Bjordal lover en evaluering for å se på om de kunne reagert tidligere eller annerledes på forvarslet. I tillegg kan folk flest ha fått en aha-opplevelse i forhold til viktigheten av å melde inn ras, sprekker og endringer i terrenget. Det finnes naturligvis ingen helgardering mot naturkatastrofer, men det er avgjørende at vi tar lærdom for å unngå katastrofer.

I tillegg må vi vektlegge at klimaendringer innhenter oss i form av mer ekstremvær, enten det er nedbør, flom eller andre utslag som kan skape utfordringer.  Det er av største viktighet at raset på Kråknes etterfølges av grundige undersøkelser, som igjen kan ha betydning for krav og regelverk i utsatte områder.