– Tiltrengt løft for fiskerne i vest

– I praksis har antall fartøy økt betydelig i øst, mens tallene er direkte alarmerende i vest, skriver Altaposten på lederplass.

Kjetil Arild slipper å flytte til Honningsvåg for å delta i kvotefiske for kongekrabbe.  Foto: Privat

leder

De fire siste kommunene i Finnmark blir nå innlemmet i kvotefisket for kongekrabbe. Det kan gi et viktig og tiltrengt løft for fiskerne i vest, som har måttet være tilskuere, eller ta med seg flyttelasset østover for å være en del av det gode selskap.

Det betyr at fiskere med adresse i Alta, Loppa, Hasvik og Hammerfest/Kvalsund kan ta del i fisket øst for 26 grader fra 2021 og dermed skjøte på en viktig inntektskilde i kampen for å livnære seg i fiskeriene. Fisker Kjetil Arild på Årøya har et godt poeng når han forteller om hverdagen, nemlig et A- og B-lag med helt ulike forutsetninger for å investere i utstyr og båter.

Det er verken trygt eller lønnsomt, så kan man naturligvis velge å kritisere norsk fiskeripolitikk og kvotesystemet som gjør det krevende for unge å satse i næringa. Det er ikke lengre bare å kjøpe seg en båt og la det stå til.

Skillet mellom øst og vest er historisk begrunnet av utstyrskompensasjon og forvaltning av en uønsket art, men i virkelighetens verden har det blitt et kommersielt fiske, som er alt annet enn uønsket for flere ledd i forvaltningen. Etterspørselen er stor og prisene deretter.

I praksis har antall fartøy økt betydelig i øst, mens tallene er direkte alarmerende i vest, der desimeringsfiske og små krabbeoppblomstringer har vært handlingsrommet. Vi kan i det minste være enige om at situasjonen ikke føles rettferdig for omlag 180 fiskere med feil adresse. Mange har måttet skifte bosted for å være en del av fisket, simpelthen fordi det har vært nødvendig å ha flere bein å stå på.

Når flere fisker på kongekrabba, kan det naturligvis bety reduserte inntekter for dem som har rettigheter i dag. Det poenget ser vi, men det kan også tenkes at det er mulig å opptre solidarisk overfor de fire gjenstående kommunene, der antall fartøy er redusert dramatisk.

Kvota svinger fra år til år, så konsekvensene vil variere for fiskerne som har blitt godt vant. Går kvotene ned, kan det tenkes at færre av fiskerne i vest ser poenget med å delta, så på et vis kan det reguleres naturlig.

Ikke uventet kommer det harde utfall mot stortingsflertallet, som denne uka vil utvide kvotefisket på kongekrabbe øst for 26 grader. Næringskomiteen har allerede konkludert og da dreier det seg vanligvis bare om sandpåstrøing i Stortinget.

Regelendringen bør ikke komme som en overraskelse, all den tid tidligere fiskeriminister Per Sandberg satte igang en prosess i 2016 for å utvide den geografiske grensa for delaktighet. Det ble riktignok stanset på oppløpssida, så regelendringen ble forsinket. Det har imidlertid vært et politisk flertall og de største fiskeriorganisasjonene har støttet endringen.