– Klinikk Alta blir et stort pluss for helsetilbudet

– Politikere og lokalsamfunn må samtidig få jobbe for sin helsepolitiske visjon, skriver Altaposten på lederplass.

Før slagalarmen på Klinikk Alta ble operativ, ble det gjennomført en øvelse. Bildet er hentet fra denne øvelsen.  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuet

leder

Klinikk Alta fylles opp med tjenester som blir viktig for befolkningen i Alta, inkludert slagalarmen som var operativ fra mandag og ble avgjørende for en pasient allerede dagen etter.  Vi gleder oss med pasient og familie, som naturligvis har hatt en dramatisk opplevelse.

Ett av de aller viktigste forbedringsområdene er nettopp å få hjelp raskest mulig, for å unngå at verdifulle sekunder går tapt. Slagalarmen er naturligvis ikke det samme som akutt tilbud på en fullverdig sykehus, men gleden over framskritt må vi naturligvis ta med oss videre, slik vi har gjort det tidligere i forbindelse med etablering av nye tjenester ved Alta helsesenter.

Det er ikke få tjenester som er kjempet på plass, mot alle odds. Det har blitt mange viktig og nødvendige kompromisser opp gjennom årene, og Klinikk Alta er noen viktige trappetrinn opp i så måte.

Kampen for fødeavdeling og akuttjenester vil gå sin gang parallelt med tilretteleggingen på Klinikk Alta. En by med 21.000 innbyggere og et stort omland må kunne jobbe for et optimalt helsetilbud som inkluderer det aller nødvendigste, til tross for motstand fra omverden. Det er politisk kamp, men handler også om trygghet for hver og en av oss.

Vi tror det er viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig, nemlig et best tenkelig tilbud på klinikken, både for fødende, akutt syke og kronisk syke som også får flere typer hjelp i Alta, for eksempel røntgen. Det er naturligvis et stort pluss at syke slipper lange og krevende reiser.

Derfor er ambulerende tjenester så viktig – og koronaen har også vist at det er mulig å løse dette på helt andre måter, til og med på telefon. I sum kan dette gi en bedre hverdag og store besparelser som kan brukes til behandling i stedet for reise. I mange år var det en visjon for Alta helsesenter å utvikle telemedisin. Nå kan det tenkes at en krise kan føre til store framskritt.

Vi tror også nedsnakking av Klinikk Alta eller Hammerfest sykehus blir fåfengt og unødvendig, simpelthen fordi de ansatte gjør sitt aller beste og at ubegrunnet kritikk kan gi tillitsbrist mellom pasienter og personell. Det kan i ytterste konsekvens gi farlige situasjoner. Her må vi alle opptre ansvarlig.

I løpet av de siste månedene har Altaposten satt fokus på mange av de spennende tilbudene som kommer. De vil hjelpe ulike pasientgrupper som ikke må glemmes, enten det er stomi, røntgen, avhengighet,  eller psykiatri som er en stor satsing i Alta.

Det forhindrer heller ikke at lokalsamfunnet og politikere jobber for sin visjon, nemlig et sykehus med de tjenester vi mener en by på Altas størrelse bør ha.