– Vi må trå inn gasspedalen når viruset slipper taket

– Å handle lokalt blir viktigere enn noensinne, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Reiulf Grønnevik

leder

Det er ekstremt viktig at regjeringens krisepakker kommer raskt og treffer godt. Like viktig er det at helsedugnaden med villet stillstand går hånd i hånd med gjenopplivningsforsøket på norsk økonomi.

Det er naturlig med en tøff debatt om prioriteringene ettersom tilnærmelsesvis «alle» bransjer har fått oppleve marerittet, men etter vår mening har regjeringen vært strukturert og målrettet i løpet av de første ukene. Innledningsvis har man skutt med hagle for å nå bredest mulig ut med strukturelle tiltak, før man etter hvert sikter seg inn mot de som sliter mest på grunn av både likviditet og sosiale skiller.

At man er spesielt sensitiv for de som har minst å rutte med er spesielt viktig, slik at de som blir permittert, arbeidsledig eller er avhengig av dagpenger faktisk får krisehjelp så raskt som overhode mulig. Systemet jobber ikke spesielt fort til vanlig – og nå blir det naturlig nok ekstra krevende på grunn av antallet som melder seg.

I en dugnad er det også naturlig at alle bidrar, for eksempel bankene som sitter på en rekke effektive virkemidler, enten det er avdragsfrihet eller utsettelser. Når de fikk summet seg en smule, klarte de også å få med seg at det hastet med rentekutt i kjølvannet av tiltakene fra Norges Bank. I fortsettelsen blir dette samspillet ekstra viktig når det skal piskes liv kjøpekraft og investeringsvilje. Korona-pandemien har skapt en forsiktighet som også fort kan bli et problem når samfunnspulsen skal normaliseres.

Vi håper og tror milliardpakkene fungerer på mange plan og at lønnsomme og levedyktige bedrifter kommer på fote raskest mulig. Nærmest til å ha det beste overblikket kan være kommunene, som selv må påregne mindre skatteinngang og mindre fellesressurser i kommunekassa. Dessverre kunne de trengt mer ammunisjon i form av kroner, men rollen er likevel ekstremt viktig.

Da er det betryggende at formannskapet i Alta allerede i dag diskuterer strategien for å skape aktivitet i lokalt næringsliv. Det er nødvendig med to tanker i hodet samtidig, nemlig bekjempelse av viruset og et «løp» for å være klar når det er bekjempet.

Det vil være begrenset hvor mange kommunale kroner som kan spres til gode formål, men det er mulig å forsere små og store tiltak, etablere den ja-kommunen alle ønsker seg – og være på barrikadene for å gjennomføre store løft innenfor infrastruktur. Enten det er bygg som skal reises eller veier som skal bygges, vil det ha store ringvirkninger for Altas underskog av bedrifter.

Dugnad kan også bli et stikkord i lokal målestokk, der mange går sammen for å medvirke til at aktiviteten går opp. Å handle lokalt får plutselig en helt ny dimensjon når alvoret kommer så tett på oss. Vi må støtte hverandre i tiden som kommer.