– Det er alvorlig når man samtidig kutter i tilbud

– Signalet er at det ikke er så nøye, skriver Altaposten på lederplass.

Kirkenes sykehus.  Foto: Bernt Nilsen

leder

Helse Nord sliter med prosjekter som «lekker» hundrevis av millioner kroner. Det skjer samtidig som det kuttes med hard hånd innenfor områder som psykiatri og prehospitale tjenester, blant annet i Finnmarkssykehuset.

Det gjør at de økonomiske musklene til foretaket svekkes i den daglige drift, men også når man skal områ seg i forbindelse med ekstraordinære situasjonen som vi har akkurat nå, på grunn av en lammende pandemi. Her står alle ansatte på sent og tidlig – og vi har et godt inntrykk av det arbeidet som gjøres. I en gitt situasjon kan man imidlertid ha stor behov for ressurser, enten det er utstyr eller mannskap.

Da er det slett ikke uinteressant hvordan man skjøtter boet i forbindelse med byggeprosjekter og investeringer. Her gir man full gass, uten å forholde seg til eksempelvis byggeskandalen i Kirkenes der 313 millioner kroner i praksis er borte. Det samme gjelder overskridelser i Bodø.

I sum blir det kolossale summer – og i en normal verden får dette konsekvenser for annen drift. I stedet blir det standardfraser om at dette ikke vil ramme drift og investeringer.

Måten dette håndteres på står ikke i forhold til budsjettoverskridelsene – og vi savner både ansvarliggjøring og et alvor i de evalueringene som gjøres. Signalet er at det ikke er så nøye, til tross for at dette er midler som skal gå til det aller viktigste man systeler med i offentlig sektor.

Vi er ikke på jakt etter syndebukker, men tror en ekstern eller intern gransking i det minste ville fungert som læring for å unngå lignende situasjoner. Akkurat nå kan man frykte det verste når det gjelder byggingen av Hammerfest sykehus og den bufferen som trengs for å unngå store konsekvenser. Dette er nemlig et skjebnefellesskap mellom fire større helseinvesteringer på kort tid i Finnmark. Vi frykter helt konkret at det blir vanskelig å bygge opp nye og viktige tjenester ved Klinikk Alta for 25.000 mennesker i regionen– og vi tror sant å si den samme frykten er ganske så reell i Kirkenes.

Politikerne i Troms og Finnmark er som de fleste andre strippet for innflytelse når det gjelder helsepolitikk i foretakssystemet. Det er imidlertid sterkt når man fra talerstolen kaller byggeprosjektet i Kirkenes for en katastrofe. Åpenbart en katastrofe eller skandale ingen har tenkt å gjøre noe med. Det kan se ut til at helseforetakene er frikoblet fra verden utenfor, der et budsjett rent faktisk er et styringsverktøy man respekterer og forholder seg til.