– Enhver husstand eller bygd kan ikke ha pustemaskin, men Alta har 21.000 innbyggere

– Vi har stor forståelse for bekymringen til rådmannen, skriver Altaposten på lederplass.

Rådmann Bjørn Atle Hansen  Foto: Bjarne Krogstad

leder

Forholdene er ekstreme i forbindelse med en alvorlig pandemi som lammer all virksomhet, men det er gjerne under ekstreme forhold man avdekker strukturelle svakheter.

For de som bor og virker i Alta er det forsåvidt overtydelig at Finnmarks største by befinner seg i en sårbar situasjon, uten akuttjenester og fødeavdeling. Det har innbyggerne gått i tog for og det har mange kjent på kroppen gjennom alvorlige hendelser på grunn av lang avstand til sykehus.

Det betyr akkurat nå at vi mangler intensiv-status og respirator i en kritisk situasjon. Vi mener ikke at enhver husstand eller bygd skal ha pustemaskin, men det handler altså om Finnmarks desidert største by, med 21.000 innbyggere innenfor kommunegrensen og et svært omland. Risikoen er følgelig svært stor for at man opplever krevende situasjoner, der tidsfaktoren er kritisk for om det går bra.

Vi har derfor full forståelse for at rådmann Bjørn-Atle Hansen er urolig og bekymret for situasjonen vi står overfor. Værforholdene har vært håpløse denne vinteren og fjellovergangen har vært mye stengt. Det skaper store vanskeligheter rent praktisk, men enda verre: Det skaper stor utrygghet for både syke og gravide. Det er i seg selv et problem, for den det gjelder og de mange familiene som må forholde seg til dette.

Noen vil mene at været har vært såpass spesielt at det ikke kan regnes som en strukturell utfordring, men forstår vi ekspertene rett, vil denne type værforhold bli enda vanligere i årene som kommer. Sennalandet er og blir en flaskehals for pasienter fra Alta.

Dette anskueliggjør også hvor viktig og avgjørende flyambulansen er for at man faktisk får livsviktig hjelp på det rette tidspunktet. I forbindelse med operatørbyttet har vi alle skjønt at det ikke er noen selvfølge, ettersom Alta-basen i perioder har slitt med beredskapen. Samtidighetskonflikter kan også oppstå og det koker ned til at det må bygges opp flere sykehustjenester for akutte situasjoner, ikke bare for kronisk syke.

Over hele landet forsøker man naturlig nok å finne løsninger for å håndtere syke mennesker, både i bygd og by. Akkurat nå gjelder det å stå sammen, så får evaleringen vise hvordan ting fungerer. Uavhengig av struktur: Vi er som vanlig imponert over helsearbeiderne som jobber sent og tidlig for innbyggerne. De fortjener all verdens klappsalver.