Pålitelig og forutsigbar styring?

– Ikke lett å skape et velfungerende fellesskap, før bremsene skal settes på.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo la fram sin tiltredelseserklæring denne uka.  Foto: Hanne Holmgren Lille.

leder

Den nye fylkesrådslederen Bjørn Inge Mo i Troms og Finnmark fylkeskommune sparket igang den politiske virksomheten denne uka. Tiltredelseserklæringen fra Mo hadde mange gode og spennende betraktninger knyttet til regionens behov og muligheter, men det meste av visjonære tanker knyttet til skole, samferdsel og felles utvikling fikk raskt skudd for baugen av forslaget om oppdeling.

Mo har vår medlidenhet når han skal speide opp og fram, samtidig som han skal vokte akterspeilet. Det er politisk ekstremsport å skape et velfungerende fellesskap i løpet av de fire neste årene, før ansatte og politikere må stå på bremsene og takke for følget. Det blir litt som å pusse opp huset, før man gyver løs med brekkjernet.

Fylkesrådleder Mo havner ettertrykkelig i spagat når han hevder at fylkeskommunen «skal være i front i samfunnsutviklingen og både eksisterende og nytt næringsliv skal finne en pålitelig, forutsigbar og ivrig tilrettelegger i oss». Intensjonen er selvfølgelig den aller beste, men her er ingenting som vitner om forutsigbarhet for «kunder» av offentlige tjenester. Det blir fire år med rykk og napp for absolutt alle involverte.

Det er naturligvis ingen overraskelse at fylkestingets flertall gikk for vedtaket om demontering av det nye fylket. De fleste har bundet seg opp i valgløfter og partiløfter, uavhengig om den nye fylkeskommunen blir velfungerende eller hva man måtte oppnå de neste årene. Det ble derfor bare 18 stemmer imot flertallsvedtaket om reversering.

Det er videre et sterkt signal fra Troms og Finnmark, men det er Stortinget som til syvende og sist må oppheve de tre vedtakene og sette prosessen i revers. Etter vår mening vil det beste bidraget til befolkningen i nord og prosessen framover, være at regjeringen følger opp de løftene som ble gitt da regionreformen ble presentert. Kritikerne har nemlig rett i at myndighetene har gjort lite eller ingenting for å sukre pillen. Et par måneder etter sammenslåingen har man ikke klart å konkretisere godt nok hvilke fordeler en slik sammenslåing har, annet enn rene stordriftsfordeler.