– Vi har alle ansvar for å dempe smittefaren

– Det trengs en god og tydelig nasjonal kriseplan, skriver Altaposten på lederplass.

Flertallet, seks av ti, svarer at de ikke vil la koronaviruset påvirke ferieplanene, ifølge en ny undersøkelse. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix  Foto: Paul Kleiven

leder

Det er i skrivende stund ingen som er blitt smittet av koronaviruset i Finnmark, men det bør være en selvfølge at hver og én bidrar til å dempe smittefaren i en slik situasjon.

Det gjør man best ved å følge de offisielle rådene fra helsemyndighetene, enten det er hverdagslig forebygging i form av håndvask, respekt for pålegg om karantene, eller rask respons hvis det foreligger symptomer eller mistanke om smitte.

Selv om de fleste føler seg friske og raske, handler det om å vise respekt for den frykt-reaksjonen mange har. Mange eldre og kronisk syke er i risikogruppen, og slendrian i denne situasjonen, er i bunn og grunn egoistiske holdninger. Det er viktig å huske på at det er mennesker og skjebner bak de tallene som listes opp hver eneste dag. For de som blir syke, og for de pårørende, er dette forbundet med stort alvor.

Derfor bør vi forholde oss til ekspertenes vurderinger av hva som er klokt å gjøre, inkludert reiserådene til UD og hvordan lokale helsemyndigheter mener det er klokt å opptre, for eksempel i forbindelse med arrangementer og tilstelninger.

Vi er helt enige i at man ikke bør hausse opp situasjonen unødig eller overreagere. Da viruset innledningsvis var isolert til en provins i Kina var det naturlig å avvente situasjonen en smule, men en verdensomspennende pandemi betyr i praksis at virussmitte angår oss alle. Spesielt nært ble det med den alvorlige situasjonen i Nord-Italia som er et yndet reisemål – og det er ikke fritt for at antall smittede i Norge nå skaper bekymring. Her kan det absolutt diskuteres om vi har vært på tå hev.

Vi har kanskje mistet litt av perspektivene, når vi til daglig opplever datavirus og hacking som selve skrekkscenariet. Det er alvorlig nok i en moderne verden, men pandemien er en ny påminnelse om at det meste henger sammen og at vi er sårbare skikkelser på en sårbar klode.

Det er en selvfølge at kommunene er tett på sine egne innbyggere og er nærmest til å gjøre strengt lokale vurderinger, men like selvfølgelig bør det være å ha en samkjørt nasjonal plan for hvordan en smittesituasjonen håndteres i fellesskap. Vi er nemlig i samme båt, eller helst fly,  når det gjelder rent faktiske risiko-situasjoner. Det er neppe den helt store prinsipielle forskjellen om folk stimer sammen i Oslo eller Alta. Derfor bør det være noen nasjonale standarder som lokale myndigheter kan bruke som rettesnor for sine råd og vedtak. En god og tydelig kriseplan vil være et verdifullt verktøy for oss alle.

At det stilles kritiske spørsmål til beredskapen og håndteringen finner vi helt naturlig, både under og etter en slik pandemi. Det vil være nødvendig med en evaluering av hvordan krisen håndteres, både i samfunnet og i helsevesenet. Blant de store spørsmålene vil være om dimensjoneringen av folk og utstyr er god nok – og her kan de nærmeste ukene si en hel del. Kanskje det heller ikke er slik at sentralisering er det eneste svaret på hvordan man bygger opp gode tjenester.