– Akkurat nå er Alta fullstendig planløs

– Vi bør raskt få en avklaring på hva vedtaket betyr i praksis, skriver Altaposten på lederplass.

Planutvalget sa nei til avlastningsveien og i prakis mye av det planverket vi styrer etter i dag.  Foto: Jarle Mjøen

leder

Et tiår med demokratiske kamper og omkamper, kulminerte sist onsdag med at flere tiår med planarbeid ble skrotet av et skjørt flertall i planutvalget. Det ligger an til at politikere med temmelig ulike motiver har satt vekstsenteret i sjakk matt.

Nå skal det innledningvis påpekes at brikkene i dette spillet har stått mer eller mindre stille i mange år, men her har man tilsynelatende feid både brettet og brikkene på golvet, uten å ha en plan B å forholde seg til. Det kan få alvorlige konsekvenser for de prosessene som skal sikre helt grunnleggende infrastruktur, for både veier, tomter, industriarealer og en helhetlig plan for utviklingen av Alta.

I en kommune der vi har vært ekstremt opptatt av kunnskapsbaserte beslutninger, fortoner dette seg som et rent ad hoc-vedtak. Desto viktigere er det å få avklart både med administrasjonen og sektormyndigheter hva dette vedtaket innebærer i praksis – og hva man eventuelt kan foreta seg for at ikke utviklingen skal låses. Hvis det rammer boligbyggingen, vil den økte etterspørselen og manglende tilbudet kunne sende prisene i taket, stikk i strid med hva politikerne i Alta har arbeidet med i lengre tid.

I den grad næringsforeningen og kommunens etater har rett i at dette er en katastrofe, er det en varslet katastrofe. Det har vært knute på tråden helt siden 2011. De fleste partiene som stemte for å skrote avlasningsveien og båndleggingen, har hver for seg antydet en slik løsning flere ganger, selv om Rødt neppe har samme utgangspunkt som Frp.

Senterpartiet har vært nokså konsistent på at matjord betyr mer enn det meste, så her får vi demonstrert nokså tydelig hvordan den politiske sammensetningen i Alta sperret for framtidsrettede løsninger. Næringslivet fortviler på sin side over mangel på den viktige forutsigbarheten – og vondt kan bli til verre hvis sektormyndighetene setter seg på bakbeina.

Det er naturligvis viktig å ha respekt for lovlige demokratiske vedtak, og flertallet mot bompenger har vært der hele veien, men det er forskjell på politiske markeringer og vedtak som kan ha utilsiktede konsekvenser, blant annet fordi SV's frontfigurer var på planlagte reiser under superonsdag – og dermed konstruerte hele problemet med manglende tilstedeværelse.

Ettersom sluttbehandlingen først kommer i kommunestyret, etter høringsrunder og forventede innsigelser, bør de ulike politikerne og partiene snarest gjennomgå hvilke scenarier de ser for seg: Å få en edruelig og faglig tilbakemelding på hva et slikt vedtak innenbærer og eventuelt ta ansvaret med å designe en plan B, C eller D. Akkurat nå er Alta fullstendig planløs.